Welzijn of welvaart, geluk of bezit?

Mensen hopen om gelukkig te worden, maar weten dikwijls niet hoe ze dat moeten bereiken. Veel mensen zijn geneigd om te denken dat welvaart meer geluk brengt. Geluk is net als welzijn tevreden zijn met zijn levensomstandigheden. Het is zeker dat te weinig welvaart mensen ongelukkig maakt.

Onder welzijn wordt een zekere mate van materiële en immateriële tevredenheid begrepen. Welzijn mag niet worden verward met welvaart of levensstandaard. Welzijn gaat over de kwaliteit van het leven. Welzijn is niet alleen materieel bezit of werkgelegenheid, maar ook  woonomgeving, lichamelijke en geestelijke gezondheid, onderwijs, recreatie en sociale contacten.

Welvaart is de mate waarin mensen zich in hun behoeften bevredigd achten. Welvaart heeft vooral een financieel-economische dimensie.

Moeten we als maatschappij streven naar welvaart of naar welzijn?  In zijn boek Good Value vat Stephen Green het krachtig samen: 

“Het is duidelijk dat een wereldeconomie van en voor de 21ste eeuw onderbouwd moet worden met fundamenteel nieuwe waarden. Het moet beginnen met een enkele vraag: wat is vooruitgang? Is dat de vermeerdering van welvaart, of moet er een bredere definitie komen van levenskwaliteit? Gemiddeld vinden mensen niet dat ze het beter of slechter hebben dan de generatie voor hen, nochtans ligt hun levensstandaard onmiskenbaar hoger.”

En wie gaat die nieuwe waarden vastleggen?  Diezelfde die de huidige puinhoop hebben gecreëerd? 

Wat verwachten we van de toekomst?  Kan geluk en economie samengaan? Hoe moet het verder met de staatsschuld? Zullen we nog pensioen hebben? Zal er nog werk zijn? Zullen onze kinderen en kleinkinderen nog evenveel hebben als wij nu? En wat met de natuur? Is de natuur nog te redden? Zullen we nog op verlof kunnen? Zal er nog meer migratie komen? Zullen de multinationals en de rijken overhaalt kunnen worden om een grotere bijdrage te leveren, zodat het voor iedereen beter leven wordt?

Het is heel belangrijk dat de samenwerking aan de basis begint, dicht bij de mensen. Er zijn reeds heel heel veel burgerinitiatieven, lokale initiatieven rond een bepaald probleem, websites die een nieuwe aanpak vragen, enzoverder. Dat er zoveel zijn wijst erop dat er veel onrust is, veel ontevredenheid en veel bereidheid om er iets aan te doen. Alleen moeten we nu nog een manier vinden om dit SAMEN te doen.