Donut Economie

Kate Raworth is een opstandige econoom die nadenkt over de rol van haar vakgebied in de 21e eeuw. In haar boek ‘Donut economie’ legt ze in heldere taal uit waarom de focus op BBP-groei, neoklassieke economische theorie en neoliberalisme in de 21e eeuw niet meer voldoen. Daarnaast herdefinieert ze de taak van economen: economen moeten in haar ogen niet langer hun tijd besteden aan het ontdekken van “wetten”, maar zich richten op het ontwerpen van distributieve en regeneratieve systemen.

Lees meer over haar ideeën in een artikel in MO;

https://www.mo.be/interview/gelukkig-de-donut

One thought on “Donut Economie

  1. Ik las vluchtig maar de materie interesseert mij uiteraard.
    Ik heb antwoorden of voorstellen.
    Je hoort er later meer van

    Groetjes

    Jan Cabooter

Comments are closed.