Petitie van het Recht (1628)

De Petitie van het Recht is een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van de mensenrechten. Mensenrechten zijn slechts met kleine stapjes tot stand gekomen. Hieruit blijkt wel dat de mens meer en meer aandacht krijgt voor de rechten van ieder mens.

De Petitie van het Recht, in 1628 opgesteld door het Engelse Parlement en naar Charles I gestuurd als een verklaring van burgervrijheden. Doordat het parlement weigerde om het impopulaire buitenlandse beleid van de koning financieel te ondersteunen, was de regering wel genoodzaakt om hoge leningen af te sluiten en militaire troepen bij mensen thuis onder te brengen om te bezuinigen. Willekeurige arrestaties en gevangenneming van tegenstanders van het beleid zorgden in het parlement voor een enorme vijandigheid tegen Charles en George Villiers, de Hertog van Buckingham. De Aanvraag tot Rechtsherstel, op initiatief van Sir Edward Coke, was gebaseerd op eerdere statuten en handvesten en bestond uit vier principes: 

  • Er mogen geen belastingen worden geheven zonder instemming van het parlement
  • Geen enkele onderdaan mag gevangen worden genomen zonder dat de reden wordt aangegeven (herbevestiging van het recht van bevel tot voorleiding; Habeas Corpus), 
  • Soldaten mogen niet worden ingekwartierd bij burgers 
  • De krijgswet mag niet worden gebruikt in vredestijd.

Alhoewel er vandaag nog steeds veel landen zijn waar mensenrechten toch niet op dezelfde manier worden toegepast. Er is dus nog veel werk te doen. De mensen moeten de mensenrechten leren kennen, anders gaan ze die nooit echt omarmen en kunnen we fluiten naar een betere wereld.