Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring

Amerikanen hebben zeker een bijdrage geleverd aan de mensenrechten, maar zijn zeker niet de eerste zoals we al gezien hebben. Al geven ze soms de indruk dat ze de vrijheid hebben uitgevonden. 

Op 4 juli 1776 keurde het Congres de Onafhankelijkheidsverklaring goed. Thomas Jefferson schreef als voornaamste auteur de Verklaring als formele uitleg voor de redenen waarom het Congres meer dan een jaar na het uitbreken van de Amerikaanse Revolutie, op 2 juli had gestemd voor onafhankelijkheid van Groot-Brittannië. Ze besluiten dat de dertien Amerikaanse koloniën niet langer deel uitmaken van het Britse Rijk. Het Congres gaf de Onafhankelijkheidsverklaring in verschillende vormen uit. In eerste instantie werd het als krant gepubliceerd die op brede schaal verspreid en voorgelezen werd aan de mensen.

Twee jaar later volgt de Grondwet van de Verenigde Staten van Amerika (1787). De Amerikaanse Grondwet, die in de zomer van 1787 in Philadelphia werd geschreven, is de fundamentele wet van het Amerikaanse ‘federale regeringssysteem en het meest elementaire document in de Westerse wereld. Als oudste geschreven nationale grondwet worden hierin de voornaamste regeringsorganen met hun rechtsbevoegdheden en de basisrechten van de burgers gedefinieerd.

De eerste tien amendementen van de Grondwet — samen de Bill of Rights genoemd — werden op 15 december 1791 bekrachtigd. Hiermee werd de macht van de federale regering van de Verenigde Staten begrensd en werden de rechten van alle burgers, inwoners en bezoekers van Amerikaans grondgebied beschermd.