Bill of Rights (1791)

 Bill of Rights (1791) van de Verenigde Naties beschermt basisvrijheden voor de burger van de Verenigde Staten. De Bill of Rights beschermt de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van religie, het recht op wapenbezit, de vrijheid om samen te komen en de vrijheid van petitie. Het verbiedt ook ongegronde fouilleringen en arrestaties, wrede en ongebruikelijke straffen en gedwongen bekentenissen. Naast de wettelijke bescherming die het biedt, verbiedt de Bill of Rights het Congres om wetten te maken betreffende de vestiging van religies en verbiedt het de federale regering om mensen van het leven, hun vrijheid of bezittingen te beroven zonder eerlijk proces. In federale strafzaken vereist het een aanklacht door een grand jury voor zware of schokkende misdaden, garandeert het een snelle openbare rechtszaak met een onbevooroordeelde jury in de regio waarin de misdaad plaatsvond, en wordt dubbele terechtstelling verboden.

De verklaring legt de nadruk op twee thema’s: individuele rechten en het recht op revolutie. Deze ideeën werden door de Amerikanen alom gekoesterd en verspreidden zich ook internationaal, waarmee ze met name ook van invloed waren op de Franse Revolutie. En dat is voor ons in Europa toch een belangrijk moment in onze geschiedenis.