Wijsheid moet terugkeren in de politiek

De burger verwacht van zijn politici eerlijkheid, ethisch gedrag, eenvoud, rechtvaardigheid en respect, maar is daar nu zeer ontgoocheld over omdat hij vindt dat hij dit niet krijgt. De burger is daardoor niet langer geëngageerd en keert zich af van de politiek, waardoor de politiek de ruimte krijgt om geen rekening te houden met de burger. 

De burger in dit land heeft een nieuwe filosofie: de filosofie van de afwezigheid in het politieke debat. Hij heeft niet langer interesse in de politiek, behalve dan in de kroeg waar nog steeds veel “toog-filosofen” actief zijn. Ook op de sociale media zijn er nog veel politieke criticasters actief die in 144 tekens hun visie op de maatschappij geven.

De burger wordt een onderdaan die gewoon gelukkig maar grommend verder leeft zolang aan zijn leven niet teveel geraakt wordt (NIMBY principe).

Willen we nog langer geregeerd worden door deze politici? Of gaan we ons engageren in een nieuw debat over ons leven en onze samenleving? Gaan we onze verantwoordelijkheid opnemen en ons engageren in het politieke debat? Gaan we opnieuw dromen van een betere wereld en niet alleen van een rijkere IK?

Wij moeten van onze politici opnieuw wijsheid in de politiek eisen. Hop terug de straat op, terug contact met de burger, wat in de moderne tijd ook een stem op het internet betekent. Wat houdt ons tegen om werk te maken van een samenleving waar beslissingen door de burger genomen worden? De samenleving besturen, dat doen we best samen!  Transparantie van bestuur en openbaarheid van het debat en de agenda in de wetgevende vergaderingen is essentieel.

Wijsheid en redelijkheid zijn een terugkeer naar menselijke waarden, zonder de materiële waarden te verwaarlozen. Menselijke en materiële waarden moeten in balans zijn, zoals yin en yang, zoals licht en donker mekaar afwisselen (zonder licht is er geen donker). Het vinden van het evenwicht (dit is niet hetzelfde als een resultaat met compromissen) is de ware opdracht, samen met de terugkeer naar menselijke waarden. Laten we het dromen van een betere wereld er terug inbrengen.