Inclusieve Politieke Cultuur

Bij het surfen ontdekte ik een Nederlandse website die een goede aanzet geeft om de inclusieve politieke cultuur te bevorderen. Zij hebben een groep samengebracht van politici, beleidsmakers, jonge politieke talenten, theatermakers en professionals op het gebied van sociale interventies. Zij willen een nieuw gedrag in de politieke cultuur brengen. We kunnen er iets van leren.

Daaromdoenwijdit

Een politiek waarin vertrouwen centraal staat, waarin het ook voor politici mogelijk is om te leren van fouten en waarin de dialoog echt kan werken. Het klinkt vanzelfsprekend, maar is in deze tijden zeker niet het geval. Het patroon doorbreken, van permanent wantrouwen, van goed óf fout, van hakketakken en van uitsluiting. Zodat politiek talent mag leren in plaats van voortijdig afgeserveerd te worden. Een vertrouwensvolle inclusieve politieke cultuur, omdat zowel inwoners van gemeenten, provincies en dit land beter verdienen, als politici dezelfde ruimte verdienen als andere beroepsgroepen.

Van politici wordt steeds vaker het onmogelijke verlangd: dat ze perfect zijn. In de hedendaagse politiek lijkt er weinig ruimte om fouten toe te kunnen geven. De schuldvraag wordt steeds belangrijker, evenals het afrekenen van politici die een fout hebben begaan. Het afrekenen leidt tot eenzijdige schuldtoekenning en het eenzijdig adresseren van fouten; die eenzijdigheid stoot ander, veelal jong, vrouwelijk en bicultureel politiek talent af dat inclusiever wil werken. Zo blijft de politiek een eenzijdige quasi-monopolyde entiteit. In toenemende mate creëert het grijze muizen die vooral kijken hoe ze voorkomen fouten te maken in plaats van idealen te realiseren. Daar doen we Nederland mee tekort. We verdienen betere politieke leiders en dus een toegankelijker politieke cultuur.

Het is tijd om het anders te doen. Politici moeten de samenleving weer centraal stellen, en niet het systeem waarin politici elkaar gevangen houden. Minder systeemdenken, meer open kwetsbaar durven zijn in het besef dat alle politieke functies (van raad tot BenW, van Tweede Kamer tot Kabinet) bijdragen aan de ‘problemen’ en ‘fouten’ en dat er niet geleerd en verbeterd kan worden zonder dialoog en dus een inclusieve politieke cultuur, dát is ons doel!

Om dit ambitieuze doel te bereiken werken we samen in een groep van politici, beleidsmakers, jonge politieke talenten, theatermakers en professionals op het gebied van sociale interventies. Een groep die divers is van samenstelling maar een gezamenlijk idee heeft over hoe de toekomst eruit moet zien. Een groep bovendien die de handen uit de mouwen wil steken om aan de slag te gaan voor deze inclusieve politieke cultuur.

Daarom gaan we in de bestaande politieke systemen proberen nieuw gedrag te realiseren. Door serious games, door te interveniëren in bestaande structuren en ingesleten debatgewoonten en door de nieuwe politieke cultuur actief onder de aandacht te brengen. Maar ook door een groep voortrekkers van de nieuwe politieke cultuur die collega’s enthousiast maakt en via sociale media het gedachtegoed van de inclusieve politieke cultuur zo breed mogelijk verspreidt.

Het is twee voor twaalf voor de huidige politieke cultuur; kiezers haken af maar ook jonge politici breken steeds vaker vroegtijdig hun politieke carrière af omdat ze zich niet meer willen conformeren aan de heersende afrekencultuur die zowel binnen als buiten de politieke arena op weinig begrip kan rekenen. Daarom gaan we samen aan de slag voor een inclusieve politieke cultuur, om politiek weer gezond, interessant en aansprekend te krijgen.

Daaromdoenwijdit

Dit is op zoek gaan naar een inclusieve politieke cultuur. In de huidige politieke cultuur staat twijfel gelijk aan zwakte en voor reflectie of evaluatie is geen ruimte. Een afrekencultuur is begrijpelijk maar niet wenselijk. Democratie heeft zuurstof nodig. Een politicus, een mens, die geen ruimte krijgt, gaat als een kat in het nauw rare sprongen maken. Om te voorkomen dat we elkaar als politieke partijen en politici, als mensen dus, verstikken vinden wij het noodzakelijk is dat we een beweging inzetten die zich inzet voor een ander geluid. Een geluid dat pleit voor vertrouwen, inzet op dialoog en ontmoeting en ruimte maakt voor kwetsbaar leiderschap.

Website: