Laat het parlement een regering kiezen, niet de partijvoorzitters.

Het samenstellen van een regering is blijkbaar een onmogelijke opdracht voor de partijvoorzitters. Misschien moeten we het parlement de kans geven om een regering te vormen. Waarom moet een regering een meerderheid hebben in het parlement? Omdat het daardoor het parlement kan uitschakelen of beter gezegd ombouwen tot een stemmachine meerderheid tegen minderheid. Heeft de meerderheid dan altijd de juiste ideeën en de minderheid de slechte?

De scheiding der machten waarvoor ons land gekozen heeft moet hersteld worden: een regering moet de ministeries besturen, heeft een uitvoerende taak. En wat voert ze uit? Juist, wat het parlement beslist heeft en wat in het voordeel is van de bevolking, niet van de partij.

Waarom moet een regering samengesteld worden door de partijvoorzitters? Het is misschien een goed idee om dit over te laten aan het parlement. Hoe doen we dit? Er zijn 10 federale ministeries en een eerste minister, we gaan dus op zoek naar 11 mensen die een ministerie kunnen leiden. Staatssecretarissen hebben we niet nodig, die zijn geen meerwaarde voor de bevolking.

Elke partij (ook de stoute) mogen voor elk ministerie een kandidaat voorstellen. Het parlement (misschien aan te vullen met de regionale parlementen?) beslist in een geheime stemming welke kandidaat voor welk ministerie gekozen wordt en wie als eerste minister. De stemming gebeurt in 2 rondes: na de eerste blijven de 2 belangrijkste kandidaten over. In de 2de ronde wordt gekozen uit deze twee. Dat zou een raar resultaat kunnen geven, wat de partijvoorzitters zeker niet graag hebben. Maar uitgerekend die partijvoorzitters zijn het probleem van onze democratie. De wetgevende macht terug naar waar ze hoort, naar het parlement.

Zo’n regering kan samengesteld zijn uit mensen uit meerdere partijen. Dat is geen probleem aangezien een regering enkel moet uitvoeren wat het parlement beslist heeft. Er zal dus voor elk voorstel van de regering een meerderheid gezocht worden, die uiteraard wisselend kan zijn. De regering moet er voor zorgen dat het land goed bestuurd wordt. Ze moet er dus voor zorgen dat de kosten niet uit de hand lopen. We moeten onze kinderen niet opzadelen met massale schulden. 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *