De Europese Federatie in de praktijk

De Europese burgers zullen lid blijven van een bepaalde samenleving of regio, maar zullen gelijktijdig ook een Europees eID en paspoort krijgen. Zij zijn burgers van een bepaalde regio maar met een Europees paspoort.

Het is voor de hand liggend dat er voor de Europese Federatie één ambassade komt in vervanging van de ambassades van de deelnemende landen (wat een besparing, maar hoeveel minder vriendjes die kunnen benoemd worden!).

Regio’s of deelstaten

Als alle landen verdeeld zijn in provincie’s of stadsgewesten en de natiestaten beëindigd kan het echte werk beginnen: het creëren van regio’s. Stadsgewesten of Provincies kunnen met naast elkaar liggende provincies een regio creëren. Zo zouden de 4 Vlaamse provincies kunnen beslissen om één regio te worden. Maar het zou evengoed kunnen dat bvb. Belgisch Limburg beslist om met Nederlands Limburg een regio te vormen. Of de Belgische provincie Luxemburg kan aansluiten bij het hertogdom Luxemburg. Of Zuid-Brabant kan samengaan met Noord-Brabant. Deze beslissingen moeten overgelaten aan de burgers die via een referendum hun wensen te kennen geven. Dit moet wel met een gulden meerderheid gebeuren om geldig te zijn. Een groot deel van de bevolking van een provincie moet beslissen om tot een samengaan te besluiten. Dit worden dan de nieuwe regio’s of deelstaten van de Europese Confederatie. 

Europees Parlement vervangen door Congres

Het Europees Parlement in zijn huidige vorm wordt afgeschaft en vervangen door het Europees Congres. Het Europees Congres is niet langer een direct verkozen niveau maar bestaat uit de regio-parlementen, die per regio verkozen worden voor een periode van 5 jaar. Het is niet nodig dat het congres met al deze mensen samenkomt zoals nu in het parlement om te lullen en te stemmen, om niet te spreken over het maandelijks verhuiscircus naar Straatsburg. Het belangrijkste orgaan in deze democratie zijn de parlementaire commissies van de eigen beleidsdomeinen. Alle bevoegdheden gaan naar het regio niveau, behalve voor de negen beleidsdomeinen die beter op Europees niveau beslist worden.

Parlementaire Commissies

Aangezien het Parlement vervangen is door het Congres worden de parlementaire commissies veranderd in Congres Commissie. In de 9 Congres Commissies (één per beleidsdomein) zetelen politici uit alle deelnemende regio’s. Zij vergaderen rond agendapunten aangebracht door de Senaat en vergaderen in Straatsburg. Deze vergaderingen nemen een werkweek in beslag. De Europese minister is de voorzitter van deze commissie. Stemmen over wetsvoorstellen gebeurt later in de regionale parlementen, waarbij de stemmen samengeteld worden volgens evenredigheid. Er moet niet langer een akkoord zijn van elk parlement. Een wetsvoorstel is aangenomen als er in de samengetelde stemmen een gulden meerderheid is bereikt. Eén van de grote voordelen van deze Congresvorm is dat lobbying heel veel moeilijker wordt. 

Europese Senaat

Om te vermijden dat het een senaat van partijen wordt, worden de leden van de Europese Senaat door loting aangeduid. De loting gebeurt onder de parlementsleden van de verschillende regio-parlementen. Deze loting zal jaarlijks plaatsvinden: het eerste jaar worden alle senatoren geloot, daarna wordt elk jaar 20 % van de leden vervangen. Op deze manier is er een continue vernieuwing van de leden, maar met behoud van continuïteit. Deze Europese Senaat heeft als vaste standplaats Straatsburg. De taken van deze senaat worden later besproken in de werkwijze. Ook dient de Senaat in te stemmen met belangrijke benoemingen.

De Euro

De Euro moet beperkt worden tot die landen die meegaan in de Europese Federatie, maar is ook een verplichting voor wie wil meedoen. Hoe kan een minister van financiën controle uitoefenen als een land geen deel uitmaakt van de federatie? 

Een ander probleem met de Euro is het gebrek aan democratische controle. In tegenstelling tot de Federal Reserve die verantwoording verschuldigd is aan het Amerikaanse congres, is de ECB niet aan democratische controle onderworpen. De ECB moet dus onder democratische controle komen van het Congres en de Senaat.

En als de ECB nu sociaal zou worden? Ik zie nu een grote hoop mensen van de ‘elite’ recht veren en zwaar protesteren dat dit niet mogelijk is. Waarom niet? De ECB is niet het exclusief gebied voor de financiële elite.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *