Behoefte of Hebzucht

“De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.”

Mahatma Gandhi, Indiaas politicus, 1869-1948. Na een rechtenstudie in Engeland vertrok Gandhi naar Zuid-Afrika, waar hij zich voor de Indiase bevolkingsgroep inzette. Na terugkeer in India werd hij leider in de Indiase onafhankelijkheidsstrijd. Mahatma Gandhi was een van de grondleggers van de moderne staat India en voorstander van actieve geweldloosheid als middel voor revolutie.