Het Zwitsers Politiek Systeem

Zwitserland is een klein land in West-Europa met 7,8 miljoen inwoners. Met zijn 41.285 vierkante kilometer vertegenwoordigt Zwitserland slechts 0,15% van de totale oppervlakte van de wereld. Het grenst in het noorden aan Duitsland, in het oosten aan Oostenrijk en Liechtenstein, in het zuiden aan Italië en in het westen aan Frankrijk. De bevolking is zowel qua taal als qua religieuze overtuiging divers. De historische wortels gaan terug tot 1291, terwijl de moderne natiestaat werd opgericht in 1848. Zwitserland telt 1,5% van Europa; het land is echter economisch relatief sterk.

Federaal systeem

Zwitserland is een federatie; het grondgebied is verdeeld in 26 kantons. De kantons zelf zijn het totaal van 2.600 gemeenten (steden en dorpen).

Verkiezingen en Directe Democratie

Het politieke systeem wordt sterk beïnvloed door directe participatie van de mensen. Naast de deelname aan verkiezingen zijn referenda en initiatieven de belangrijkste elementen van de gevestigde traditie van directe democratie in Zwitserland.

Consensus Democratie

De democratie van het consensus-type is een derde kenmerk van het Zwitserse politieke systeem. De instellingen zijn ontworpen om culturele diversiteit te vertegenwoordigen en om alle grote politieke partijen op te nemen in een grote coalitieregering. Dit leidt tot een niet-concentratie van macht in één hand, maar tot de verspreiding van macht tussen vele actoren.

Vergelijkend perspectief

Na de uitwerking van deze drie belangrijke elementen van het Zwitserse politieke systeem, zal een vergelijkend perspectief de belangrijkste verschillen van het systeem ten opzichte van andere westerse democratieën illustreren.

Meer;