1. Federaal Systeem

Zwitserland is een federale staat met drie politieke niveaus: de federale overheid, de 26 kantons en ongeveer 2.600 gemeenten.

°  Een belangrijk element van het Zwitserse federale systeem is de niet-gecentraliseerde bevoegdheidsverdeling. Tegelijkertijd wordt het Zwitserse federale systeem gekenmerkt door verschillende vormen van verticale en horizontale samenwerking tussen de verschillende niveaus.

°  De traditioneel sterke positie van de kantons wordt ook weerspiegeld in de institutionele bepalingen hoe ze de besluitvorming op federaal niveau kunnen beïnvloeden, waarvan de meest typische de tweede kamer van het parlement is.

°  Binnen het constitutionele kader van de kantons behouden ook de gemeenten een sterke positie in het federale systeem, gebaseerd op de bottom-up ontwikkeling van de federatie.

°  De gedecentraliseerde bevoegdheidsverdeling wordt ook weerspiegeld in de fiscale federale structuur die het kantonnale en gemeentelijke niveau eigen belastinggrondslagen geeft.

°  Een belangrijke reden voor een federalistische natievorming in de 19e eeuw ligt in het feit dat de Zwitserse samenleving is samengesteld uit verschillende religieuze en taalgroepen. Federalisme beloofde nationale eenheid te combineren met multiculturele diversiteit.

°  Door globalisering en internationalisering wordt het Zwitserse federale systeem geconfronteerd met verschillende problemen en hervormingsbehoeften, die echter moeilijk te verwezenlijken zijn.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *