4.2 Directe Democratie vergeleken

Zwitserland is het land met de meeste stemmen, maar niet het enige land dat directe democratie toepast. Op subnationaal niveau laten veel landen voorbeelden zien van het intensieve gebruik van direct democratische middelen. De directe democratie in de Amerikaanse staten vertoont veel overeenkomsten met de Zwitserse praktijk. Directe participatie van het volk kan op veel verschillende manieren.  

Ervaringen directe democratie vergeleken 

In de meeste landen over de hele wereld worden er op een of andere manier landelijke volksstemmingen gehouden. De verdeling van de stemmen die ooit heeft plaatsgevonden is echter zeer ongelijk. In de meeste landen ligt het aantal onder de tien, terwijl meer dan de helft van de landelijke stemmen in Zwitserland is gehouden. Wat betreft stemmen kan men drie algemene categorieën onderscheiden. De eerste omvat de vestiging of afscheiding van een staat, van een nieuwe constitutionele orde of regime. Een tweede categorie, relatief nieuw, omvat besluiten over lidmaatschap van transnationale organisaties of wijziging van de status van lidmaatschap. De derde categorie gaat over belangrijke nationale beleidsbeslissingen waarvoor een overheid extra legitimiteit wil krijgen. Al met al is er een grote verscheidenheid aan gelegenheden waarop mensen hun voorkeuren kunnen uiten. De volgende tabel toont een classificatie van direct-democratische apparaten.

De praktijk van directe democratie in de Amerikaanse staten en Zwitserland – overeenkomsten en verschillen

De directe democratie van de VS verschilt op één punt fundamenteel van die van Zwitserland: ze is beperkt tot staats- of lokaal niveau. Toch zijn de ervaringen van de Amerikaanse staten en Zwitserland met directe democratie het rijkst; de instrumenten van het referendum en het volksinitiatief zijn praktisch hetzelfde en er zijn veel overeenkomsten in het gebruik ervan. Voorbeelden van overeenkomsten zijn het feit dat directe democratie de politieke agenda kan beïnvloeden ten gunste van zaken die van belang zijn voor minder goed georganiseerde belangen, dat campagnes en propaganda de uitslag van een stemming beïnvloeden en dat directe democratie een extra controle is van politieke elites. Als belangrijk verschil met Zwitserland is directe democratie in de Amerikaanse staten geen onderdeel van politieke machtsdeling en heeft het niet geleid tot samenwerking tussen politieke partijen.

Directe democratie op subnationaal niveau 

Terwijl in Zwitserland directe democratie op alle federale niveaus bekend is, beoefenen sommige andere landen directe participatie alleen op subnationaal niveau. Dit is bijvoorbeeld het geval in Duitsland, waar in sommige Bundesländer en hun gemeenten wordt gestemd, of, zoals reeds vermeld, in de Amerikaanse staten waar directe democratie net zo wijdverbreid is geïnstitutionaliseerd en gebruikt als in Zwitserland. In alle Amerikaanse staten, met uitzondering van Delaware, is voor elke wijziging van de grondwet een volksstemming vereist. In ongeveer de helft van de staten vinden we een of ander soort referendum voor parlementaire wetten, vaak aangevuld met een financieel referendum. Bovendien kunnen burgers in veel staten wetgeving voorstellen via het volksinitiatief, of een “recall” initiëren, die staat kiezers toe een ambtenaar uit zijn ambt te ontslaan of te ontslaan. In geen enkel ander deel van de wereld dan Californië hebben burgers zoveel gelegenheid gehad om hun politieke voorkeuren te uiten: van 1884 tot 2003 stemden Californiërs over bijna 1800 kwesties.

Meer directe democratie – een wereldwijde trend 

Het idee van directe democratie verspreidt zich over de hele wereld. Er zijn talloze referenda gehouden tijdens regime-wisselingen en de opbouw van democratie in Midden-Europese landen. Bovendien komen volksraadplegingen over EU-aangelegenheden steeds vaker voor, zowel in oude als nieuwe lidstaten.

Nieuwe sociale bewegingen, basispolitiek, niet-gouvernementele organisaties en nieuwe informatietechnologieën hebben het maatschappelijk middenveld actiever gemaakt in de dagelijkse politiek. Ze claimen meer en betere invloed op de politiek. Nieuwe instrumenten voor directe participatie, vooral op lokaal en subnationaal niveau, ontwikkelden zich in vele vormen.. 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *