Openbare dienstverlening

Openbare dienstverlening is de belangrijkste concrete indicator van het democratische karakter van een land. Democratische landen bieden sociale zekerheid en ziekteverzekering, toegankelijke scholen en hospitalen voor de hele bevolking. […] Een sterke overheid staat voor gelijke kansen, sociale rechtvaardigheid, gezondheid en onderwijs als rechten, ze staat voor cultuur, voor openbaar vervoer. Bovendien, een sociaal actieve overheid emancipeert brede lagen van de bevolking De zekerheid van een waardig inkomen maakt mensen sterk en assertief.”

Lode Vanoost, (Leuven, 24 september 1953) is een voormalig Belgisch politicus van Agalev en volksvertegenwoordiger, auteur van het boek ‘Tot uw Dienst’