De vrije markt

Het ideologisch concept ‘vrije markt’ is een eufemisme voor ‘volledig door de grote bedrijven gecontroleerde markt’. Deze ‘vrije markt’ is noch vrij noch markt. De fanatieke verdedigers van de liberalisering (eveneens een ideologische term die het omgekeerde beoogt van wat het pretendeert te zijn) van de energiesector hebben jarenlang geschermd met eldorado’s van lage tarieven […]

Openbare dienstverlening

Openbare dienstverlening is de belangrijkste concrete indicator van het democratische karakter van een land. Democratische landen bieden sociale zekerheid en ziekteverzekering, toegankelijke scholen en hospitalen voor de hele bevolking. […] Een sterke overheid staat voor gelijke kansen, sociale rechtvaardigheid, gezondheid en onderwijs als rechten, ze staat voor cultuur, voor openbaar vervoer. Bovendien, een sociaal actieve […]