Organisatie van het politieke toneel

Het provinciaal niveau wordt vervangen door een entiteit die dichter bij de leefwereld van de burgers staat, want het is vervangen door de 13 stadsgewesten (district of kanton). Om de parlementsleden dichter bij de burger te brengen is ervoor gekozen om de functie van provincieraadslid en Vlaams parlementair samen te voegen op het niveau van de districten. Daardoor zijn er slechts 2 verkiezingen per 5 jaar: gemeente en district. Het is beter dat deze verkiezingen niet samenvallen met de Federale en Europese verkiezingen.
Kandidaten mogen slechts op één niveau deelnemen aan de verkiezingen voor gemeente en district. Kandidaten die verkozen zijn voor het district kunnen uiteraard niet meer meedoen voor een zitje in het Federaal of Europees parlement. De kieskringen zijn uiteraard de gemeente en het district.