Terug naar de scheiding der machten

Laat de regering het land besturen met wetten die het parlement maakt.

Is coalitievorming echt nodig om een land te besturen? Is een meerderheid nodig om te besturen?  Waartoe dient het formatieberaad? Waarom wordt er zoveel tijd besteed aan het vormen van een meerderheidsregering?

Tijdens een formatieberaad wordt er gezocht naar punten waarover de verschillende partijen het eens kunnen zijn. Dat zorgt natuurlijk voor problemen want de ideeën van de ene partij verschillen nogal wat met die van de andere partij.

Dan komen we bij de compromissen. De ene partij geeft wat toe aan de andere maar krijgt in ruil andere toegevingen. En als iedere partij overtuigd is dat ze voldoende punten hebben binnengehaald dan is het compromis bereikt. Ze hebben bij die coalitievorming heel veel punten overeengekomen, maar het is natuurlijk onmogelijk om alles te bespreken. Zo ontstaat de onenigheid tussen de partijen die er soms binnen een regering is. Er zullen altijd punten zijn waarover geen overkomst was, al was het maar omdat er soms nieuwe problemen opdagen.

Door de coalitievorming wordt het parlementaire werk natuurlijk nutteloos. Het parlement dient dan enkel als stemmachine, als slecht theater voor de achterban van alle partijen.

In een democratie moet er een scheiding zijn tussen de 3 machten: de wetgevende, de uitvoerende en rechtelijke macht.