Pleiten voor een andere opleiding

Een opleiding die leidt tot meer mens zijn en niet tot productiefactor: Wat is het doel van onderwijs? Het leren je verbeeldingskracht te gebruiken, je eigen cultuur kritisch te bevragen, een betrokken burger te worden in diezelfde maatschappij en niet het aanleren van vaardigheden voor een baan en zo winstgevend te zijn voor de maatschappij.