Kennis, technologie en cultuur moeten vrij toegankelijk zijn

De toegang tot kennis, technologie en cultuur is een fundamenteel mensenrecht. De huidige wetgeving omtrent intellectuele eigendom, auteurs- en patentrecht blokkeert echter deze toegang. Deze rechten maken de multinationals oppermachtig en de rijken superrijk.