Er alles aan doen om mensenrechten te bevorderen

En dit zowel in ons land als in de rest van de wereld: Sinds december 1948 staan de Mensenrechten op papier bij de Verenigde Naties, maar nog niet alle landen handelen naar deze rechten en zelfs in ons land worden ze soms met de voeten getreden. Er is dus nog veel werk aan de winkel voor mensen die zonder wapens vechten voor deze rechten