Enkele voorstellen tot vertraging

4 dagen week

De 4-dagen week zou ook in het onderwijs moeten toegepast worden. Ook voor de kinderen kan een kortere week meer rust geven en de mogelijkheid geven om voor hobby’s zoals tekenen, schilderen of muziek tijd te maken, maar ook voor sport en jeugdbeweging. Om het verlies van één werkdag te compenseren, moet er gezocht worden naar een andere werkindeling en verlofdagen.


Kan een kortere werkweek helpen om arbeid en gezin meer in evenwicht te brengen?

Breng het aantal werkuren van 36 naar 32 uur voor iedereen, gespreid over 4 dagen. Dat is een dure toegeving voor de werkgevers (12% minder uren), maar dit wordt zeker en vast gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere tevredenheid van het personeel, minder problemen en ziektes voor de medewerkers en tenslotte een hoger rendement. Daarenboven is dit een ook een groene maatregel, want het aantal verplaatsingen naar het werk wordt verminderd met 20 %. Om dit een beetje te compenseren schaffen we 5 kerkelijke feestdagen af: tweede pinksterdag, tweede paasdag, 15 augustus, Allerheiligen en Allerzielen. Dit komt tevens tegemoet aan de vraag tot scheiding tussen kerk en staat. En uiteraard wordt het aantal verlofdagen verminderd tot 16 werkdagen of 4 weken zoals nu.

Dit voorstel zal zijn ‘als vloeken in de kerk’ voor de vakbonden. Toch moeten ook zij inzien dat ze niet aan het verleden kunnen blijven vasthouden, maar een realistisch plan voor de toekomst moeten opbouwen. En dat is rekening houden met gewijzigde verwachtingen van onze jongeren.

Minder aandacht voor ‘meer consumeren’

Reclame is één van de vele strategieën die op groei gerichte bedrijven toepasse om hun omzet en vooral de winst voor hun aandeelhouders te verhogen. Over de hoeveelheid reclame die een mens tijdens zijn leven voor zijn kiezen krijgt, is nogal wat discussie. De schattingen van verschillende onderzoeken lopen uiteen van 247 tot ruim 3000 advertenties per dag. Tel je productverpakkingen mee als reclame, dan komen Nederlanders volgens berekeningen van mediaspecialist John Faasse gemiddeld per dag 1546 promotie-uitingen tegen. Laat je die supermarktverpakkingen buiten beschouwing, dan blijft het aantal gemiddelde reclameboodschappen per dag steken op 377.
We worden dus overdonderd door reclame en aangezet om steeds meer te consumeren.

  • Hoe kunnen we hiermee stoppen? Andere mindset ten aanzien van reclame.
  • Consuminderen; het is niet langer goed te keuren hoe de reclame mensen aanzet tot meer en meer kopen. Veel mensen vinden zich minderwaardig omdat ze niet beantwoorden aan de ideaalbeelden van de reclame (bv bodyshaming) of ze denken dat ze iets moeten kopen om erbij te horen (waarbij?). Dus een vermindering van reclame is nodig. Ook om de overmatige consumptie te stoppen; shoppen is geen therapie.
  • stop alle reclame op openbaar vervoer en openbare omroep, op alle openbare gebouwen, op alles wat door de staat wordt georganiseerd
  • in de winkels moet een duidelijke prijsstelling de promoties aanduiden. Bij productpromoties moet de normale en de promotieprijs bekend gemaakt worden. Geen gratis meer bij aankoop van, of een korting op een tweede product. Prijzen moeten geldig zijn voor het hele netwerk van een winkelketen. Enkel tijdens de solden mag een korting gegeven worden, maar wel voor alle producten. Deze voorstellen moeten een eerlijke concurrentie bevorderen.
  • maak van de stadscentra een reclamevrije zone, behalve voor cultuur
  • veel mensen hebben een hekel aan de reclame op hun tv; beperk de reclame voor een programma tot 3 minuten (=6 spots) en hetzelfde tijdens één onderbreking van een programma. Dit gaat onze commerciële zenders hoofdpijn bezorgen, maar die gaan voor op de hoofdpijn van de burger?