Een economie van de KMO

Terwijl ondernemers in ons land klagen over een bedrijf-onvriendelijk klimaat, zijn buitenlandse investeringen in België fors gestegen. Het gaat dan wel in veel gevallen om financiële diensten van multinationals die zo goed als geen werkgelegenheid en weinig andere voordelen voor de inwoners met zich meebrengen.

De kleine en middelgrote ondernemingen in België zijn goed voor bijna 70 procent van alle tewerkstelling. Het voorbije jaar zijn in België 12.306 bedrijven over de kop gegaan, een record. Als gevolg van die faillissementen-golf kwamen er 27.912 banen op de tocht te staan. Dat meldt het handelsinformatie-bureau Graydon. Toch hebben onze politici vooral oog voor de multinationals. Hoe verschrikkelijk het ook is dat een bedrijf als Ford Genk sluit en 5000 mensen werkloos worden, toch is dit weinig in vergelijking met de 27912 banen die verloren gingen in de KMO’s.

KMO’s verdienen echt meer aandacht van zowel de media als de politiek. Het is de hoogste tijd om te stoppen met denken in links en rechts, in kapitalisme versus communisme. We moeten niet evolueren naar een staat die voor alles regels opstelt en zo het leven van alle mensen bepaalt, maar we moeten ook niet naar ongebreideld kapitalisme zoals de banken recent nog uitgebreid tentoon gespreid hebben.

Wel moeten we nadenken hoe we dit kunnen aanpakken: voor mij is elke concentratie van macht een probleem zowel in het bedrijfsleven als in de politiek. Er is geen betrokkenheid of zelfs verantwoordelijkheid tussen arbeid en kapitaal en dat is problematisch en moet worden aangepakt.

Enkele voorstellen tot verbetering

  • Aandelen van vennootschappen. Minstens 80 % van de aandelen moeten in handen van personen zijn, niet van vennootschappen. De resterende 20 % moeten het mogelijk maken om extra kapitaal aan te trekken. Deze regel kan niet van toepassing voor bedrijven die op de beurs genoteerd staan.
  • Winstuitkering Het uitkeren van winst moet beperkt worden tot 50 % van de netto winst. Jonge bedrijven hebben het steeds weer moeilijk om door de eerste jaren te komen en over het nodige geld te beschikken om de noodzakelijke investeringen te doen. Het verhogen van het kapitaal van kmo’s verhoogt hun mogelijkheden om te overleven. Daarom moet 25 % van de winst worden omgezet in kapitaal. De overige 25 % kan dienen om het personeel te laten deelnemen in het succes van het bedrijf (indien dit niet gebeurt, moet dit bedrag dienen om het kapitaal te verhogen).;
  • Fusies en overnames; Een zeer eenvoudige en doeltreffende maatregel om ervoor te zorgen dat kmo’s niet in handen komen van buitenlandse investeerders of multinationals is de aandelen van vennootschappen alleen in handen van personen toe te laten, niet aan andere vennootschappen of investeringsmaatschappij. Op deze manier worden overnames en dus machtsconcentratie veel moeilijker. Tegen deze regel zullen een groot aantal bedrijfsleiders zich verzetten aangezien het hebben van aandelen in hun bedrijf een manier is om hun winsten te spreiden over verschillende vennootschappen. We moeten vermijden dat bedrijven groeien door overnames, want dat leidt telkens weer tot minder jobs.

Verbeter het bedrijfsklimaat en zorg voor stabiliteit, de bedrijven zullen automatisch naar hier komen of hier verder uitbreiden. Geef mogelijkheden om nieuwe bedrijven op te starten. Laat ruimte voor creativiteit. Het wordt tijd dat we als maatschappij bepalen wat onze morele doelen zijn om daarna te bepalen hoe we dat willen bereiken, los van het links-rechts denken.