Stadsgewesten als oplossing van het nieuwe België

Uitgangspunt voor het bepalen van de nieuwe stadsgewesten is de studie uit 2001 “De Belgische Stadsgewesten, 2001”, van Sarah Luyten, Etienne Van Hecke van het Instituut voor Sociale en Economische Geografie, K.U.Leuven. Aangezien de studie van 2001 is zou het een goed idee zijn om deze opnieuw uit te voeren en de definitieve verdeling van de regio’s te bepalen.

De nieuwe stadsgewesten zijn gecreëerd op basis van de centrumsteden en hun stadskern, kernstad, agglomeratie, banlieue en forensen-woonzone als basis. Deze zijn dan aangevuld met gemeenten die meestal via gewestwegen deze centrumsteden kunnen bereiken. Uiteraard is zo’n samenstelling altijd arbitrair, vooral omdat over deze landelijke gemeenten geen studiewerk bestaat.

Alle oude bestaande administratieve indelingen moeten afgeschaft worden en samengebracht in het niveau stadsgewest: kantons, arrondissementen, politiezones, kiesdistricten, brandweer en civiele bescherming, enzoverder.

De 13 stadsgewesten van Nederlandstalig België

De basis voor de verdeling in 13 stadsgewesten zijn de 11 kernsteden: Antwerpen, Gent, Brugge, Kortrijk, Leuven, Hasselt, Genk, Mechelen, Turnhout, Oostende en Sint-Niklaas. Twee nieuwe gewesten werden gecreëerd rond Aalst en Roeselare-Ieper. Het kustgebied met Oostende als centrumstad is samengebracht omdat dit zijn specifieke problemen heeft; het toerisme.

Brussel, voor Vlamingen een moeilijk lief

Veel Vlamingen reageren gefrustreerd als het over Brussel en de Vlaamse rand rond Brussel gaat. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de Vlaamse rand niet verfranst, is de ene kant van het verhaal. Hoe kunnen we meer invloed op het beleid in Brussel verkrijgen is de andere kant van het verhaal. Over hoe we die twee stellingen moeten bereiken is veel onenigheid, maar ook veel onduidelijkheid. Niemand spreekt zich hierover uit. Vlamingen kijken een beetje weg van het probleem (de redelijke Vlaming) of gaan in de verdediging (de fanatieke Vlaming).

Uitbreiding Brussel
Een stad groeit en dat moeten ze in Vlaanderen ook beseffen (de burgemeester van Antwerpen wil het wel voor zijn stad). De Vlamingen moeten voorstellen om een ruime Brusselse regio te creëren waardoor Brussel tenminste een kans krijgt om zijn taak als hoofdstad waar te maken. Brussel moet alle mogelijkheden krijgen om Europese hoofdstad te zijn. Brussel moet alle mogelijkheden krijgen om Europese hoofdstad te zijn. Daarvoor is een uitbreiding van Brussel nodig.

Omdat Brussel ook voor de Vlamingen een belangrijke metropool is, moeten de Vlamingen in een grootmoedige bui een voorstel doen aan de Brusselaars. De Vlamingen moeten voorstellen om een ruime Brusselse regio te creëren, waardoor Brussel tenminste een kans krijgt om zijn taak als hoofdstad waar te maken. Daarvoor is een uitbreiding van Brussel met de gemeenten van agglomeratie en banlieue nodig.

In ruil voor deze uitbreiding moet Brussel zich ertoe verbinden om tweetalig onderwijs aan te bieden (1/3 van de vakken in het Nederlands, 1/3 in het Frans en de rest is een keuze van de school). Als de Franstalige Brusselaars dit een onredelijke eis zouden vinden, dan hebben zij niet de juiste intenties met Brussel waardoor het overleven van België zelfs in gevaar wordt gebracht. Brussel is de hoofdstad van een tweetalig land, een meertalig Europa en moet zich zo ook gedragen.

Eigenlijk is dit een situatie waarbij iedereen wint: Brussel wordt groter en krijgt hierdoor de mogelijkheid tot een echt beleid van deze belangrijke regio. Het aantal Vlamingen in Brussel neemt toe. Wallonië krijgt eindelijk aansluiting tot Brussel. Om een goed beleid mogelijk te maken moet Brussel een stadsgewest worden met alle verantwoordelijkheden die daar bij horen en zeker geen bemoeienissen van Vlaanderen of Wallonië.

De 6 Franstalige Stadsgewesten

Het Waalse Gewest bestaat uit 6 Stadsgewesten gemaakt rond de kernsteden: Charleroi, Liège, Mons, Namur, Tournai en Verviers. Om het hele grondgebied te verdelen over 6 stadsgewesten is het nodig om een groot aantal kleine gemeenten die verder van de centrumsteden verwijderd zijn er toch bij te nemen. Dit moet nog uitgewerkt worden.

Het Duitstalig stadsgewest

Dit gebied is niet opgebouwd rond een centrumstad maar bestaat volledig uit alle gemeenten waar het Duits de voertaal is. Dit gebied zal dezelfde bevoegdheden als de andere stadsgewesten. Er kan overwogen worden om een beperkt vetorecht tegen taal-gerelateerde problemen.

Verder lezen;