Onze omgeving een beetje groener

We vinden nog steeds dat de anderen, waaronder politici, het maar moeten doen. Het zal onze tijd nog wel duren, dus gaan we verder met onze gewoontes van afbraak van de natuur. Dit is het moment voor de huidige en de volgende generatie leiders om hun stempel te drukken en hun kans te grijpen deze […]

Je oordeel uitstellen

Goed luisteren en je oordeel uitstellen. Alleen dan kun je mensen begrijpen vanuit hun eigen perspectief. We zijn als mensen in staat om problemen te maken, maar ook om problemen op te lossen. Daarvoor moeten we met elkaar de dialoog aangaan. Vrijheid is een zegen die je moet koesteren en vrijheid is ook respect tonen […]

Kairos

De oude Grieken noemden het Kairos. Kairos is het juiste moment om iets voor elkaar te krijgen, de juiste tijd voor een ‘gedaanteverwisseling van de goden’. De tijd is aangebroken om iets te doen aan de problemen van heel veel mensen in onze samenleving. Kairos voor politici van alle partijen Maak de ‘gewone’ mens terug […]

Opzij, Opzij, Opzij

We zullen meer rust moeten inbouwen in onze eigen agenda’s en dat betekent dus ook minder werken en minder consumeren. We zullen ook minder vaak online moeten zijn, omdat ons brein ook rust behoeft om goed te kunnen functioneren. Minstens een paar uur per dag geen tv, geen iPhone, geen laptop. Een muziekje op, een […]

Waarom nog wachten

Ik begrijp helemaal niets van politiek. Waarom moeten politiekers zoveel verdienen? Zijn hun ideeën dan zoveel meer waard dan die van een gewone burger. Waarom maken ze er dan zo’n puinhoop van? Waarom gebruiken politiekers altijd zo veel moeilijke woorden? Om ons, de dwaze burger, uit te leggen waarom ‘zij’ de problemen oplossen door ze […]

Voorzichtig met je Dromen

Wees voorzichtig met waar je je dromen mee voedt. Voedt ze met zorgen en angst en je produceert onkruid dat het leven uit je dromen haalt. Voedt ze met optimisme en oplossingen en je cultiveert succes. Wees altijd op zoek naar manieren om een probleem om te zetten in een kans op succes. Wees altijd […]