Je oordeel uitstellen

Goed luisteren en je oordeel uitstellen. Alleen dan kun je mensen begrijpen vanuit hun eigen perspectief. We zijn als mensen in staat om problemen te maken, maar ook om problemen op te lossen. Daarvoor moeten we met elkaar de dialoog aangaan. Vrijheid is een zegen die je moet koesteren en vrijheid is ook respect tonen voor wat de ander zegt. Je hoeft het niet met de ander eens te zijn, maar moet wel je empathische vermogen gebruiken om iemand te begrijpen. Niets is kwalijker dan hard je eigen mening te roepen en een ander niet de ruimte te geven.”

Mardjan Seighali, mensenrechtenactivist.