Het blinde geloof in het neoliberalisme

Het blinde geloof in het neoliberalisme heeft de draak van het monopoliekapitaal vetgemest. De ongebreidelde groei van de monopolies luistert naar de wetten van concurrentie, winst en continue groei. Pandemieën, klimaatopwarming en overproductie zijn het gevolg. Die draak krijgt nu al decennia lang een vrijgeleide om de aarde en zijn bewoners op te peuzelen. Sommige regeringen, bewegingen en partijen hebben tevergeefs getracht de draak te temmen, in een kooi op te sluiten en zijn vraatzucht te controleren. Tot nu toe is dat niet gelukt. De enige overblijvende keuze om de aarde, de natuur en de mensen te redden van de ondergang is een paradigma: de toekomst van de mens, de dieren en de natuur uit de handen rukken van de vraatzuchtige winst van de monopolies. Dan kan de aarde worden teruggegeven aan de natuur, waarvan wij mensen onafscheidelijk deel uitmaken.”

Staf Henderickx, arts en auteur – Knack 15/01/22