Landbouw en veeteelt

“Het is een systeem waarin we vier keer voor ons voedsel betalen. We subsidiëren de landbouwer, we kopen ons voedsel, we betalen voor de gezondheidsgevolgen van een disfunctioneel voedingssysteem waar alles verrijkt wordt met vet, suiker en zout en tot slot dragen we de kosten van de degradatie van bodems, landschappen en biodiversiteit. Als je dat allemaal optelt, dan besef je dat er een betere manier moet zijn om ons voedingssysteem te organiseren.”
Hans Bruyninckx, politicoloog en hoogleraar internationale relaties en milieubeleid

Het IPCC-rapport toont aan dat het voedselsysteem flink op de schop moet. Het huidige systeem is tot 37% verantwoordelijk voor de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. In dit percentage is ook de uitstoot opgenomen die gepaard gaat met het veranderende landgebruik.

Onderzoekers van de Washington State University in de Verenigde Staten stellen dat biologische landbouw een goede manier is om de snelgroeiende wereldbevolking te voeden, zelfs als de opbrengst lager is dan bij conventionele landbouw.

We weten dat onze huidige manier van voedsel produceren niet houdbaar is. Van landbouwpolitiek moeten we naar een voedselstrategie, precies om de druk van de schouders van de individuele landbouwer te halen. Hij zit gevangen tussen de grote agrochemische industrie aan de ene en de voedingsbedrijven aan de andere kant. Dat zijn twee oligopolies die prijzen zetten. Ondertussen moeten wij de mensen die ons voedsel produceren subsidiëren, omdat ze anders niet genoeg verdienen.

Minder vlees en zuivelproducten gebruiken
Niet alleen omdat veeteelt een grote bron van broeikasgassen is, het is ook schadelijk voor de biodiversiteit en het is een zeer inefficiënte manier om ons te voeden.

Een belangrijk argument om minder vlees te eten is de impact op het klimaat en het milieu, een ander argument is de totale voedselschaarste in de wereld en ten slotte speelt de eigen gezondheid een rol.
Vermijdt fruit en groenten vermijden die ingevlogen zijn. De uitstoot van vrachtvluchten is honderd keer die van containerschepen.