Bouwen en wonen met andere eisen

De 15-minuten stad

Het betekent dat bewoners op 15 minuten wandelen of fietsen alle essentiële functies vinden: winkels, kantoren, scholen, gezondheidszorg, sport, cultuur en ontspanning. Mono-functionele kantoorwijken, slaapsteden of winkelcentra horen daar niet in thuis. Het mengen van functies is met andere woorden onontbeerlijk om van een 15-minuten stad te kunnen spreken. 

Betaalbaar wonen

 • Voor de meeste mensen wordt het zeer moeilijk tot onmogelijk om aan een betaalbare woning te geraken.
 • de huishuren zijn onverantwoord hoog; misschien kan een stop voor de volgende drie jaar dit een beetje verhelpen
 • sociale woningen zijn er te weinig, zodat wachttijden veel te lang worden. Er moet dus flink gebouwd worden, maar liever niet door privé instellingen. Men zou kunnen overwegen om voor regionale projecten van sociale woningbouw een staatsobligatie te creëren die bv 1% boven de rentevoet garandeert. Er is genoeg geld in ons land, maar spaarboekjes brengen niks op.
 • het is een goed idee om de registratie op de eerste woning naar nul te brengen, maar enkel op voorwaarde dat het voor eigen bewoning is. Het zou beter zijn als ook het aantallen eigendommen per persoon of vennootschap (in Berlijn is één bedrijf eigenaar van 500.000 woningen) zou beperkt worden. Registratierechten tot de 5de woning in eigendom zouden bv 6 % kunnen zijn, maar boven de 5 moet dit 33 % worden.
 • Het is wellicht een goed idee om registratierechten te vervangen door BTW met dezelfde percentages als hierboven. Bij verkoop zou de betaalde BTW kunnen afgetrokken worden, zo wordt er belasting geheven op de meerwaarde die gerealiseerd is. Zeker een vereenvoudiging.

Op water, elektriciteit, onderwijs, justitie en zorg horen geen winsten te worden gemaakt. Het zijn basisdiensten en daarom behoren ze eigenlijk tot de kerntaken van een overheid”

Sara De Mulder van Liberales.

Bouwen voor de toekomst

Leo Van Broeck, Vlaams bouwmeester zegt hierover:
“Een betonstop is onder de lat, dat is niet genoeg. We hebben al te veel plaats ingenomen, niet alleen in Vlaanderen, overal. Wij moeten krimpen, we moeten terug in een kleiner gebied met alles. Niet alleen met onze woningen, maar ook met onze ambachtelijke zones. Onze landbouw moet minder ruimte gebruiken. Dus we moeten ook overal proberen van meer te doen met minder.”

In plaats van dat we, zoals Monbiot schrijft, ‘de beschikbare ruimte ophakken in tuinen ter grootte van een grafkist waarin een kind geen radslag kan doen zonder een hek te raken’, maken we er met onze gemeenschap een groot park van. De economie hoeft niet per se te groeien, dus we worden niet voortdurend aangemoedigd spullen te kopen die we niet nodig hebben. Omdat we minder kopen, kunnen de mensen die dat willen minder werken. We hebben tijd om ons te ontwikkelen, te ontspannen, en voor elkaar.

 • Enkele ideeën:
 • Voor iedere woning een zonnepaneel en batterij
 • Iedere woning van een goede isolatie voorzien
 • Voor de verwarming van woningen overschakelen naar een warmtepomp
 • In nieuwe wijken geen gastoevoer meer aanleggen en elders geleidelijk uitfaseren
 • Minstens 1/3 van bouwgrond moet onbebouwd zijn en niet verhard of betegelt