Waar blijft dat masterplan om fossiele brandstoffen uit te bannen?

We zien wat klimaatverandering en de nasleep ervan doet met onze steeds hetere zomers en harde winters in Europa. Maar niets is te vergelijken met de omvang van de verwoesting die we zien in de landen van het Zuiden, zoals de overstromingen in Pakistan die een derde van het land hebben overstroomd en miljoenen mensen hebben getroffen. Als rijke economie en als grote historische uitstoter heeft de EU een voorbeeldfunctie. De EU moet haar uitstoot sterk verminderen om een eerlijke bijdrage te leveren aan de veiligheid van ons allemaal. Het is de enige manier.”

Chiara Martinelli, directeur Climate Action Network (CAN)