Verspilling is geen recht

Als de invulling van mijn vrijheid ertoe leidt dat een ander minder uitzicht heeft op een waardig leven, is dat een veel te smalle vrijheid. Vrijheid kan niet bestaan zonder verantwoordelijkheid. En in het besef van de planetaire grenzen kan de vrije keuze om ecologisch minder gulzig te leven alleen maar onze algemene vrijheid vergroten. Niet alleen zullen akelige potentaten van elders minder kans hebben om ons te chanteren, we hebben een grotere kans dat we aan iedereen het recht kunnen garanderen om in vrijheid een waardig leven te leiden.”

Jan Mertens,

https://www.mo.be/column/samen-minder-energie-gebruiken-een-vorm-van-vrijheid-veroveren