Wijsheid en Redelijkheid staan voor Verantwoordelijkheid nemen

“Goede mensen hebben geen wetten nodig om te weten waar hun verantwoordelijkheid ligt en slechte vinden wel een achterpoortje.”              

Plato, Grieks filosoof 427 v.C. – 347 v.C

Het klinkt logisch om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. Maar doen we dat ook? In de praktijk blijkt dat we dat vaak nalaten en daar hebben we allerlei redenen voor. Om ergens verantwoordelijkheid voor te nemen, moet men eerst en vooral beslissen dat men niet gedwongen wordt om verantwoordelijkheid te nemen (dat is wat men noemt plicht). Boven verantwoordelijkheid staat keuzevrijheid. Wat men tegen zijn wil doet, werkt eigenlijk tegen de persoon zelf.

Volledige verantwoordelijkheid nemen is niet de schuld op je nemen, maar wel erkennen dat je oorzaak kan zijn. Het is tenslotte jou beslissing, dus ben je oorzaak van je beslissing. Het brengt persoonlijke aansprakelijkheid met zich mee of het vermogen om te handelen zonder autoriteit van boven af. Door verantwoordelijkheid te nemen over je eigen leven kun je problemen uit de wereld helpen en uiteindelijk beter in je vel zitten. Zo neem je zelf verantwoordelijkheid!

Kiezen voor je eigen verantwoordelijkheid: Wanneer je verantwoordelijkheid neemt over je leven heb je slechts twee eenvoudige keuzes wanneer je wordt geconfronteerd met een situatie waarover je niet tevreden bent: Accepteer de situatie en doe iets om de situatie te veranderen. Zoals je ziet zijn dingen als klagen en anderen de schuld geven geen onderdeel van deze keuzes. Jouw probleem is jouw probleem, en het is dus jouw verantwoordelijkheid om er iets aan te doen. Maar dat is toch niet eerlijk? Niet iedereen heeft het even makkelijk in het leven. De één wordt geconfronteerd met tegenslag op tegenslag, terwijl het leven de ander voor de wind lijkt te gaan. Het leven is niet eerlijk verdeeld. Ben je ontevreden over dat gegeven? Dan heb je twee keuzes, accepteer dat het leven niet eerlijk is of doe er iets aan.