Wijsheid en Redelijkheid staan voor Ethisch zijn

“Ethiek is de esthetiek van het innerlijk.”                                                              

Pierre Reverdy, Frans dichter 1889-1960

In de ethiek vraagt de filosoof zich af wat de uiteindelijke norm is voor het menselijk handelen. In het normale taalgebruik worden de begrippen “ethisch juist handelen” en “moreel juist handelen” vaak door elkaar gebruikt. Maar er is wel degelijk een verschil tussen ethiek en moraal.

Ethiek bestudeert en bevraagt kritisch en systematisch. Ethiek bestaat uit rationaliteit gericht op het hoogste niveau van voortbestaan van het individu, het gezin, het ras, de mensheid, de natuur, de dingen. Ethiek is in feite rede.

Iets is goed wanneer het bijdraagt aan het individu, gezin, ras, mensheid, natuur, dingen en het leven. Om goed te zijn moet iets in grotere mate constructief zijn dan destructief. De slechtste oplossing voor een probleem is die, die de meeste schade berokkent aan het individu, het gezin, het ras, de maatschappij, de natuur, de dingen en het leven. Ethiek zijn dus de eigen keuzes van een individu.

Moraal is het samenhangend geheel van opvattingen dat een groep personen als leidraad hanteren om als mens goed samen te leven of juist te handelen. Moraal is een code van sociaal-morele normen die de samenleving leefbaar en rechtvaardig houdt en waaraan allen zich hebben te houden. Moraal wordt geassocieerd met de termen: principes, deugden, plichten, rechtvaardiging, het goede en het juiste, verantwoordelijkheid.
Wanneer iemand verzuimt ethiek op zichzelf toe te passen of zich te gedragen volgens de morele code van zijn land, gaat rechtspleging een rol spelen.