Wijsheid en Redelijkheid staan voor Moed hebben en doorzetten

“Weten wat juist is en het niet in praktijk brengen, is gelijk aan gebrek aan moed.” 

Confucius, Chinees filosoof 551 v.C. – 479 v.C.

Moed, een onbekende eigenschap voor politici. Nagenoeg alle beslissingen van de Belgische regering zijn tot stand gekomen door tot een compromis te komen. Echte oplossingen zijn er niet gekomen, de verschillen zijn te groot. De problemen werden opgelost door de weg van de minste weerstand te volgen, niet door ze echt te lijf te gaan. Daarvoor is moed nodig en dat kennen onze politici niet.

Moed zou je kunnen samenvatten als: bereid zijn om iets te veroorzaken en doorgaan om het effect te bereiken dat men wilde bereiken tegen alle verwachtingen in. Er bestaat gewoon niet zoiets als falen. Maar natuurlijk willen jullie er allemaal best mee instemmen dat er zoiets bestaat als mislukken, zodat jullie een reden hebben waarom jullie mislukken, zodat jullie dus geen oorzaak hoeven te zijn. Maar er is geen enkele reden om te mislukken. Er bestaat geen excuus voor ook maar één mislukking die er ooit ook maar ergens in de geschiedenis heeft plaatsgevonden, behalve dan dit: er was gewoon geen sprake van echt genoeg doorzetten en doordrijven.

Edison, de uitvinder van de lamp is een goed voorbeeld van deze moed en doorzetten. Edison en zijn team hebben simpelweg duizenden mogelijke materialen getest om één lamp te vinden die goed en lang brandt als je er elektrische stroom doorheen stuurt.
Moed en doorzetten is dus de boodschap.