Wijsheid en Redelijkheid staan voor Broederlijkheid bevorderen

“De omschakeling van een psychologie van het gebrek op een psychologie van de overvloed is een van de belangrijkste stappen van de menselijke ontwikkeling. Een psychologie van het gebrek verwekt angst, afgunst, egoïsme… Een psychologie van de overvloed verwekt initiatief, geloof aan het leven, solidariteit.”                            

Erich Fromm, Duits – Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980

Broederlijkheid is één van de drie basiswaarden van de Franse revolutie. De bekende leus van ‘liberté, égalité, fraternité’ keerde terug in de universele verklaringen van de rechten van de mens:
‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.’

Broederlijkheid is in feite vragend en betrokken in de wereld staan vanuit het geloof dat wij met elkaar een betere wereld kunnen maken en dit is onverbrekelijk verbonden met solidariteit. Solidariteit stoelt op het besef dat wat de ander aan onheil overkomt ook mij kan overkomen. Tegen dat onheil wil ik zowel die ander als mezelf beschermen. We moeten beseffen dat we in een gedeelde wereld leven waarin niet alles peis en vree is maar waartegen we samen iets kunnen proberen ondernemen. Respect tonen voor en gelijkheid voor alle geaardheden, rassen en religies nastreven, is ook een vorm van broederlijkheid.