Wijsheid en Redelijkheid staan voor Kwaliteiten van het hart gebruiken

“Heart-Based Living verwijst naar alle intenties en acties waarbij de kwaliteiten van het hart in het dagelijks leven tot uitdrukking komen. Deze hart kwaliteiten zijn bijvoorbeeld waardering en zorgen voor anderen, vriendelijk zijn voor de mensen om je heen, en iets terug geven aan de maatschappij door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk om op deze manier het lijden bij andere mensen en dieren te verlichten, en de aarde te helpen. “                        

Doc Childre, oprichter HeartMath

Veel mensen laten zich tegenwoordig nog vooral door hun verstand leiden, ondanks de intuïtieve impulsen die zij constant van het hart ontvangen. Hun verstand dicteert hun inzicht, acties, reacties en beslissingen, grotendeels gebaseerd op aangeleerde reactiepatronen. Dit lijkt bij velen een slot op hun leven te zijn. Keer op keer probeert het hart tussenbeide te komen om advies te geven, maar vaak drukt het verstand dit weg. Door het menselijke leven als waardevol te zien en als iets waarvoor je dankbaar kunt zijn, ga je op een andere manier naar je leven kijken

Waardering die gericht is op de innerlijke bron van je kwaliteiten genereert openheid, een gevoel van welbehagen en menselijkheid en het beschermt je tegen arrogantie, jaloezie en narcisme. Als we geen waardering ontwikkelen worden we opgeslorpt door onze eigen kleinheid en ons medelijden met onszelf. Hoe meer onze waardering groeit des te meer het een gevoel van innerlijke tevredenheid genereert waardoor ons hart vol en rijk aanvoelt. Als we onze innerlijke rijkdom niet voelen, toont het ons dat we te weinig waardering hebben voor wat we hebben. Door je geest te laten verwijlen in wat je niet hebt; zul je nooit genoeg hebben en ook niet kunnen geven.