Nieuwe partijen moeten democratie dichterbij brengen

Het idee van een Partij Blanco2024 is fantastisch.

“Blanco stemmen” moet nuttig worden; blanco stemmen moeten een echte functie krijgen. In maart 2021 schreef ik hierover op mijn website:

Voor meer informatie over deze partij:

https://blanco2024.be/

Maar . . .

Een partij oprichten waarvan het enige doel is om de wet aan te passen zodat mensen die blanco stemmen daardoor kunnen aangeven dat ze niet akkoord gaan met de bestaande partijen. Met lege zetels in het parlement wordt het moeilijker voor de bestaande partijen om coalities te vormen en beslissingen te nemen waarmee de burger niet akkoord gaat. De partij kan alleen maar winnen en de macht van de bestaande partijen verminderen en dit tot groot jolijt van de proteststemmers of ontevredenen.

Wat zoeken mensen als ze gaan stemmen?

Met hangende pootjes gaan ze naar het stemlokaal omdat stemmen in ons land verplicht is (wat een goede zaak is). Ze kiezen dan dikwijls voor de partij waarmee ze zich een beetje kunnen vereenzelvigen of gewoon omdat die de kreten gebruiken die in hun omgeving ‘bon ton’ zijn. Je behoort tot de groep waarvoor je kiest.

Een grote groep mensen zoekt naar een manier om te protesteren:

 • tegen de almacht van de politiek,
 • tegen het niet rekening houden met de wensen van de mensen,
 • tegen het feit dat verkiezingen eigenlijk niets veranderen voor de mensen,
 • tegen de gevestigde orde, de politieke elite
 • tegen de gevechten tussen de partijen, zelfs als ze samen in de regering zitten
 • tegen de achterkamer politiek

Machteloosheid
Veel mensen voelen zich verwaarloosd, klein en onbelangrijk. En van hun vertegenwoordigers in de politiek verwachten ze ook geen hulp. Een beetje moedeloos zegt de brave burger dat hij er toch niks kan aan veranderen en legt het op de hoop met dingen die nog moeten gebeuren. Wat ze er aan kunnen doen weten ze niet. Ze denken er ook niet over na. Ze gebruiken ‘het ver van mijn bed verhaal’ of ‘het zal mijn tijd nog wel duren’ om te verantwoorden dat ze zelf weinig of geen enkele inspanning willen doen.

De politici zijn erin gelukt om de burger zijn interesse voor politiek tot een zeer laag pijl te brengen. De verdwijnende democratie is verre van het probleem van de Burger. Dat politici hun eigen wereld ver van de burger hebben gecreëerd, daar wil de Burger niet van wakker liggen. Blanco stemmen nemen wel bij elke verkiezing toe, mensen vertrouwen de huidige partijen niet meer. Omdat beslissingen meer en meer ver (zeker in Europa) van de gewone Burger genomen worden, heeft deze de indruk dat hij geen invloed meer heeft op de besluitvorming. 

Van die onvrede moeten we gebruik maken om ‘snel’ een tegengewicht voor de partijen aan te bieden en de proteststemmers en ontevredenen een onderdak te geven.

BBB of de BoerBurgerBeweging

Het succes van de BBB in Nederland heeft een kleine schokgolf veroorzaakt. En zal die schokgolf ook in ons land gevolgen hebben? De vraag stelt zich of dit succes van de BBB een teken is van sympathie voor de boeren en het stikstof-vraagstuk, of is dit gewoon een protestbeweging, een afzetten tegen de politiek? Ondertussen is er ook in ons land een reactie gekomen en wel van Tine Hermans die een faseboek-groep BoerBurgerBelangen is gestart en zelfs overweegt om er een partij van te maken:

https://www.facebook.com/groups/231118555998848

Het belangrijkste is de democratie herstellen

Het is de hoogste tijd om het parlement terug de taak te geven waarvoor ze gekozen zijn, nl het vertegenwoordigen van de kiezer. Niet langer de slaaf van de partijvoorzitters en hun studiediensten. Deze studiediensten hebben niet langer als taak studies te verrichten maar zijn de echte marketing-managers van de partijen geworden.

Hoe kunnen we de democratie herstellen?

Een heel belangrijke vraag hierbij is hoe kunnen we de macht van de partijvoorzitters en hun machtsspelletjes sterk verminderen. Wat moet er veranderen in onze politiek?

 • Eén van de mogelijkheden is aan mensen de kans geven om hun onvrede kenbaar te maken en daardoor invloed te hebben op de beslissingen: dit kan door blanco stemmen voor lege zetels in het parlement te latten zorgen, waardoor het moeilijker wordt voor de partijen om akkoorden te maken vanwege het quorum.
 • De stemplicht behouden en afwezigheid strafbaar maken
 • De partijfinanciering grondig herzien en vooral goedkoper
 • Partijdiscipline is ook een probleem, aangezien de door ons verkozen parlementsleden niet langer ons vertegenwoordigen maar enkel de partij. Dit kan misschien opgelost worden door stemmingen geheim te houden.
 • Er moeten minder fulltime parlementairen zijn, bv enkel voor het federaal parlement. De regionale parlementen moeten enkel parttime parlementsleden tellen die dan uiteraard ook minder betaald worden.
 • Er moet meer vernieuwing komen in het parlement, dus bijvoorbeeld door het herverkiezen te beperken tot 2 periodes
 • Terug naar de scheiding der machten: Laat de regering het land besturen met wetten die het parlement maakt.
 • Naar meer …. betrokkenheid van de burger door petities en het bindend referendum op volksinitiatief. Ook burgerplatformen moeten een rol kunnen spelen in de besluitvorming
 • Minder politieke benoemingen
 • Meer democratische controle op intercommunales
 • De kiesdrempel moet afgeschaft worden

Dit zijn een aantal ideeën om de democratie te herstellen. Dit is nodig om te vermijden dat autocratische leiders de macht helemaal naar hun trekken. Er zijn beslist nog veel andere ideeën om dit te realiseren.