Afstand nemen van de kratos zonder de demos

“Hoe kunnen wij bijvoorbeeld over democratie spreken als de elites domineren en niet de meerderheden? Hoe kunnen we van democratie spreken als er geen scheiding is tussen economische macht en politieke macht? Hoe kunnen we over democratie spreken als er de voorbije jaren sprake is geweest van de meest offensieve concentratie van rijkdom in enkele handen in de geschiedenis van de wereld?
Het vermogen van een minderheid is onbeperkt toegenomen, zonder enige morele zorg, terwijl een miljard mensen leven van minder dan een dollar per dag. Daarom moeten we steeds verder afstand nemen van de kratos [‘macht’ in het Grieks] zonder de demos [‘volk’ in het Grieks], van macht zonder het volk, en ervoor zorgen dat de centrale doelstelling van elke regering altijd het streven is naar geluk van het volk, naar een regering van het volk en voor het volk. Vandaag is het meer dan ooit nodig om terug te keren naar onze basisprincipes.”

Andrés Manuel López Obrador, President Mexico