Nieuwe partijen/bewegingen in de aanbieding

Veel mensen voelen zich verwaarloosd, klein en onbelangrijk. En van de huidige vertegenwoordigers in de politiek verwachten ze ook geen hulp. Een beetje moedeloos zegt de brave burger dat hij er toch niks aan kan veranderen en legt het op de hoop met dingen die nog moeten gebeuren.

“Hoopvol uitzien naar betere tijden, moet niet alleen louter een gevoel zijn, maar het moet een gevoel zijn, dat zich omzet in een dadelijk doen.”

Vincent van Gogh, Nederlands schilder 1853-1890

Een grote groep mensen zoekt naar een manier om te protesteren, om hun ongenoegen uit drukken, om iets te ondernemen:

  • tegen de afbraak van de democratie,
  • tegen de almacht van de politiek,
  • tegen het niet rekening houden met de wensen van de mensen,
  • tegen het feit dat verkiezingen eigenlijk niets veranderen voor de mensen,
  • tegen de gevestigde orde, de politieke elite die verbonden is met de economische elite
  • tegen de gevechten tussen de partijen, zelfs als ze samen in de regering zitten
  • tegen de achterkamer politiek

Voor deze grote groep mensen is de verdwijnende democratie wel degelijk een probleem. Zij zoeken naar oplossingen maar vinden die niet. Van die onvrede wordt door enkele nieuwe partijen gebruik gemaakt om ‘snel’ een tegengewicht voor de partijen aan te bieden en de proteststemmers en ontevredenen een onderdak te geven.

Een hele rits nieuwe partijen hengelen naar de gunsten van de kiezer.
Veel moedige mensen werken aan het opzetten van nieuwe partijen. Onze stemlijsten zullen vol nieuwe of jonge partijen staan. Dit is positief maar negatief tegelijkertijd, vooral door de kiesdrempel waardoor de meeste van deze partijen niet verkozen zullen worden en dus ook geen invloed op de toekomst zullen hebben.

Als we de ideeën van enkele van deze partijen op een rijtje zetten, kunnen we misschien tot een gemeenschappelijke aanpak komen. Ik geef hierbij wat uittreksels uit de info van enkele nieuwe of jonge partijen.

Vista

“We vertrouwen op een kleine, krachtdadige overheid die zich plichtbewust toelegt op haar kerntaken en sociale en economische ongelijkheid aanpakt.
We zijn voorstanders van een open, democratische samenleving waarin iedereen gehoord wordt en waarin mensen hun mening kunnen uiten zonder angst voor onderdrukking of censuur.”

https://www.vista.be/visie

Blanco

“We geloven niet dat de traditionele partijen vrijwillig een vertegenwoordiging of een zetel zullen toekennen aan deze honderdduizenden proteststemmen. Het zou synoniem zijn aan een potentieel verlies aan zetels en inkomsten voor hun partij.
Teneinde vertegenwoordigd te zijn, wenst Partij Blanco dat de kiezers de mogelijkheid zouden hebben om te stemmen voor een lege zetel in de Kamer.”

https://blanco2024.be/

Piratenpartij

“Onze representatieve democratie geeft heel veel macht aan de hoofden van de politieke partijen en zijn heel verticaal gestructureerd om hun macht samen proberen te brengen. In het parlement stemmen politici volgens hun partij, wat weer de macht bij de partijvoorzitters legt om stemmen in de media te winnen en korte termijn compromissen te sluiten. Het resultaat van dit alles is dat we in een particratie leven.”

https://nl.pirateparty.be/

Referendumpartij

“Politieke partij voor echte democratie waarin burgers medebeslissingsrecht hebben. Sta eensgezind op voor zelfbeschikkingsrecht en referendum-recht.”

https://www.facebook.com/ReferendumPartij

Vrijheid

“We zijn fier zijn op de waarden van het humanisme en de verlichting die onze samenleving gebracht hebben tot waar we voor kort stonden. Het respect voor deze waarden moet ook veel beter worden bewaakt.
Democratische besluitvorming is geen kwestie van de angst of het sentiment van de dag, maar van doortastend democratisch rationeel leiderschap.”

https://www.vrijheid.vlaanderen/

BoerBurgerBelangen

“BoerBurgerBelangen is aan het uitgroeien tot een politieke partij. De koers die wij willen varen is er een die dicht bij de mensen staat en blijft. Een partij die luistert naar de gewone mensen en handelt naar wat jullie bezighoudt.”

https://www.facebook.com/groups/231118555998848/user/1083440793

Meer Democratie

“Meer Democratie VZW is een beweging die de burgers meer zeggenschap wil geven in politiek en samenleving. Wij voeren actie voor de invoering van bindende referenda en volksinitiatieven, direct gekozen bestuurders, een eerlijker kiesstelsel en nog zo veel meer.”

https://www.meerdemocratie.be/

‘Sense of urgency’ dwingt ons om samen aan een oplossing te werken

De ontevredenheid van de burger is zo groot dat er dringend iets moet gebeuren en liefst met een brede basis. Daarom is samenwerking nodig tussen een groep moedige strijders voor een nieuwe aanpak van onze democratie.

Werken aan een toekomst vol hoop voor een betere samenleving voor iedereen. Het is niet belangrijk om het over alles eens te zijn, het is wel belangrijk om er over na te denken en andermans ideeën een kans te geven.

Samen bouwen aan een vernieuwde samenleving, hoe doe je dat?
Wat deze 7 partijen gemeen hebben is dat ze allemaal de burger terug meer inspraak willen bezorgen. Er moet door de politiek terug geluisterd worden naar de mensen en niet langer naar de partijvoorzitters en hun studiediensten.

OPROEP OM HET SAMEN AAN TE PAKKEN

Stel dat we de inspanningen van de moedige mensen van al deze partijen eens samen zouden brengen door samen op te komen bij de volgende verkiezingen. Samen moet het mogelijke zijn om een echte impact te creëren. Samen moet het mogelijk zijn om een nieuwe partij in het parlement te krijgen. Ieder van deze partijen moet over zijn schaduw stappen om een nieuwe democratische partij te vormen en niet langer alleen maar het eigen gelijk na te streven. Alleen samen is het mogelijk om de stilstand in onze democratie te doorbreken. Centen en mensen samen brengen voor het grotere doel; het herstel van de democratie.

Het samenbrengen van mensen die willen bouwen aan een nieuwe of vernieuwde samenleving is noodzakelijk om meer impact te creëren. Als ieder groepje in zijn hoekje zijn ding wil doen gaat het niet lukken. Alleen samen kunnen we impact creëren en misschien wetgeving beïnvloeden.

Dat we dit samen opzetten wil niet zeggen dat iedereen akkoord moet gaan met alle voorstellen van de deelnemers. Alleen moet er respect zijn voor de ideeën van alle deelnemers. Verandering wordt niet gecreëerd door zich af te zetten tegen iets, maar door iets nieuws te creëren.