Sociale ladder

Naast de ecologische crisis hebben ook andere maatschappelijke problemen een grote impact op ons mentale welbevinden. Zo tonen Kate Picket en Richard Wilkinson in het boek The Spirit Level het verband aan tussen economische ongelijkheid en de toename van stress, depressies en sociale angsten. In het vervolgboek The Inner Level gaan beide professoren dieper in op de reden waarom ongelijkheid voor mentale problemen zorgt.

“Ongelijkheid”, zo legt Wilkinson uit, “plaatst ons in een hiërarchie, alsof we gerangschikt worden van goed naar slecht. Het creëert de illusie dat bepaalde mensen aan de top heel belangrijk zijn en bepaalde mensen onderaan bijna waardeloos zijn.” Daarom is er in een ongelijke samenleving meer statusangst. Dat is een vorm van stress over welke plaats je inneemt op de sociale ladder, die op haar beurt zorgt voor meer pestgedrag, onzekerheid, narcisme, enzoverder.

Uittreksel uit deWereldMorgen van 14 september 2023 door Seppe De Meulder