Protesteren voor Goed Bestuur

F**k de partijen ! F**k de partijvoorzitters ! Voor een goed, rechtvaardig en efficiënt bestuur dat de macht legt bij de mensen, waar het in een echte democratie ook thuishoort, bij de burgers. Weet u niet meer voor wie u moet stemmen bij de volgende verkiezingen ?Wilt u graag stemmen tegen bestaande politieke partijen? Voor […]

De paradox van tolerantie

“Als we ongelimiteerd tolerant zijn, zelfs jegens hen die zelf intolerant zijn, als we niet bereid zijn een tolerante samenleving te verdedigen tegen de aanvallen van de intolerante medemens, dan zal de tolerante mens te gronde gaan, en met hem de tolerantie. In naam van de verdraagzaamheid moeten wij dus het recht opeisen om de […]

Het refrein is al twee decennia hetzelfde

Men voelt zich niet erkend en bedreigd in zijn kleine, overzichtelijke wereld, en ziet zich verraden door een bestuurlijke elite die niet voor hun belangen zou opkomen, maar wel voor die van migranten en asielzoekers. Alleen een nieuw project kan het geloof in de politiek herstellen Er is nood aan een nieuwe speler op het […]