Hoeveel Parlementen hebben we nodig?

Laura vindt dat 6 parlementen veel te veel is en te duur!

#Goed Bestuur vraagt om de verkiezing van 6 parlementen terug te brengen naar de verkiezing van 1 federaal parlement met 3 geïntegreerde gewest-parlementen (Vlaams, Waals & Brussels).

Door deze integratie en verplichte interactie zal de communicatie met de andere gewesten gemakkelijker worden en met ‘meer begrip voor mekaar’ als gevolg. Dingen apart doen bevordert het onbegrip tussen de landsgedeelten en bespoedigt het uiteenvallen van België.

“In de parlementen doet men niets anders dan babbelen, met als enige doel het ‘brave volk’ te duperen.”

Lenin, In zijn beroemde Staat en Revolutie uit 1918

Als men naar Villa Politica kijkt, vraagt men zich wel eens af of Lenin gelijk had.

Hoe is het nu?

In theorie zou België zeven parlementen en zeven regeringen moeten tellen:
3 gemeenschappen + 3 gewesten + 1 federale overheid = 7 parlementen en regeringen. Toch hebben we ‘maar’ zes parlementen en zes regeringen: het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering besturen zowel de Vlaamse Gemeenschap als het Vlaamse Gewest.

België heeft dus 6 regeringen en 6 parlementen

  • België Senaat; 60 leden
  • België Federaal parlement; 150 leden
  • Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest; 124 leden.
  • Waals Gewest; 75 leden
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 89 leden
  • Franse Gemeenschap; 94 leden
  • Duitstalige Gemeenschap; 25 leden

De Vlaamse Gemeenschap omvat het Vlaams Gewest en het Brussels hoofdstedelijk Gewest, dat de Vlamingen beschouwen als hun Vlaamse Hoofdstad. De Franse Gemeenschap omvat op dezelfde manier het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit maakt het nemen van beslissingen zeker niet eenvoudiger, zodat een aanpassing van deze werkwijze zich opdringt. Zowel de Vlaamse als de Waalse Gemeenschap eisen Brussel op.

Bij de volgende verkiezingen krijgen we een kieslijsten voor het Europese (21), het Federale (150) en 10 gecoöpteerde senatoren, het Vlaamse parlement (124) of het Waalse parlement (75) of het Brusselse (89). In totaal 472 parlementairen.

#Goed Bestuur vraagt de volgende verandering:

In Vlaanderen valt het Gewest en de Gemeenschap samen. Ook in Wallonië moet dit gebeuren waardoor we reeds 2 parlementen minder hebben. Door de Franse Gemeenschap te behouden willen de Waalse politici de binding met Brussel behouden, ook al is Brussel voor de Vlamingen ook de hoofdstad.

Om minder parlementen en dus minder kosten te hebben moeten we gewoon de Gemeenschappen afschaffen en enkel drie Gewesten behouden. Voor wat de Duitstalige Gemeenschap betreft moeten we zoeken naar een andere oplossing, wat zou kunnen als we meer bevoegdheden zouden overbrengen naar het niveau kanton.

We moeten de parlementsverkiezingen vereenvoudigen en de parlementen afslanken door de directe verkiezing van de Gewestelijke Parlementen af te schaffen en te veranderen in verkiezingen voor een Federaal parlement met 3 deelparlementen, één voor elk Gewest (Brussel, Vlaanderen, Wallonië).

Van de 334 worden er 100 gekozen in een federale kieskring. Dit wordt de slag der titanen, het gevecht voor de gunst van de kiezer. Uit deze verkozen parlementsleden worden de ministers gekozen of nog beter worden die met het meeste stemmen automatisch aangeduid als minister.

De 234 worden verkozen per gewest: 42 voor Brussel, 117 voor Vlaanderen en 75 voor Wallonië. Deze verkozenen zijn dus verkozen voor het federaal parlement, maar kunnen dus ook mee beslissen over hun gewest. Hiervoor is het kiesdistrict het Gewest.

Wie is er dan verkozen? De 100 uit de federale kieskring zijn diegenen die het meeste voorkeurstemmen halen. Uit de anderen uit deze lijst (per gewest) en de lijsten per Gewest nemen diegenen die het meeste voorkeurstemmen hebben een zetel in het Gewestelijk Federaal Parlement.

Met het confederalisme zullen de problemen niet opgelost geraken, integendeel. Dan gaan nog meer bevoegdheden gesplitst worden en vermenigvuldigt het aantal ministers automatisch. Moeten we niet eerder denken aan andere manieren van beslissen? Het gebrek aan beleid is eerder te danken aan de behoefte van de partijen tot het vormen van coalities dan aan de verschillen tussen de Gewesten. Ze zoeken alleen maar naar een meerderheid in het parlement, wat in feite het uitschakelen van het parlement is.

Als we dit zo oplossen dan zijn er bij de volgende verkiezingen maar twee kieslijsten: het Europees en het Belgisch Federaal Parlement met zijn 3 deelparlementen.

De verkiezingen voor de lager niveaus zou beter automatisch een paar jaar later gepland worden, zodat de verkiezingen van de lagere niveaus niet beïnvloed zouden worden door de verkiezingen en de partijen van de hogere niveaus.

Volgende venster op de politiek:

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *