Gelukkig Nieuwjaar

Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar en vooral een goede gezondheid.
Help mekaar om gelukkiger te worden. Alleen door samen naar iets toe te werken wordt men gelukkiger, niet door het eigen geluk na te streven.

En we zullen moeten samenwerken om terug baas te worden over de democratie. 2024 wordt een jaar van verkiezingen, dus zullen we weer overdonderd worden met beloftes van alle partijen. Ze gaan allemaal beter voor ons zorgen. Maar wie gelooft deze nog? Toch stemmen we telkens weer voor dezelfde partijen.

“We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.”
Albert Einstein, Duits – Amerikaans natuurkundige 1879-1955

We zullen het dus anders moeten aanpakken. En daarvoor is veel geduld en veel moed nodig, want we zullen zeker en vast tegengewerkt worden en uitgescholden worden. Alleen door massaal op straat te komen, kan men de aandacht van de politici krijgen. Gelukkig hebben we tegenwoordig ook de sociale media en die kunnen we gebruiken om eens fors te protesteren. En dat doen we door goede ideeën te delen.

Protesteren voor #GOEDBESTUUR

We willen protesteren voor een goed, rechtvaardig en efficiënt bestuur dat de macht legt bij de mensen, waar het in een echte democratie ook thuishoort, bij de burgers.
De volgende weken gaan we door 24 vensters kijken naar de politiek en hoe het mogelijk anders kan, hoe we tot een goed bestuur kunnen komen met meer inspraak voor de burger.

Luisteren naar de burgers als oplossing voor de ontspoorde democratie.
Hoe kunnen we beslissingen dichter bij de burger maken, de burger meer betrekken bij het beleid, de geloofwaardigheid van politici herstellen ???
Aan onze politici om hierop een antwoord te geven, liefst in een echte samenspraak met de burgers. Politici moeten de mens in de samenleving weer centraal stellen, en niet het systeem waarin politici en partijen elkaar gevangen houden.

“De grote kunst in de politiek is niet diegenen te horen die spreken, maar diegenen te horen die zwijgen.”
Etienne Lamy, Frans advocaat, journalist en auteur 1845-1919

We moeten ervoor zorgen dat we gehoord worden. We moeten geloven dat we er iets aan kunnen doen en mekaar steunen in ons streven naar een maatschappij waarin iedereen het geluk kan vinden, waar we voor mekaar zorgen.

Ik wens iedereen een jaar vol verrassingen die het leven leuker maken.

Begin uw zoektocht voor #goedbestuur hier: