Meer inspraak van de burgers

Louis vindt dat inspraak van de burger anders moet !

#Goed Bestuur vraagt om meer inspraak van de burger in de politieke beslissingen. Er moet gekozen worden om de mening van de burger te vragen en er ook rekening mee te houden bij de beslissingen genomen door politici van alle niveaus. 

“Vind je het gek dat mensen de politiek niet meer serieus nemen, als de​
politiek ‘de mensen’ niet meer serieus neemt!”

Youp van ’t Hek, Nederlands cabaretier en columnist 1954-

Hoe is het nu?

Politicoloog Bart Maddens moet er niet lang over nadenken als hij onze peiling ziet over de Vlaming en de democratie: “Het eerste wat opvalt is het grote aantal mensen, 67%, die vinden dat meer moet worden beslist via een referendum”

Maar dan krijg je niet-bindende referenda zoals in Zwijndrecht en Borsbeek, waarvan het resultaat dan toch genegeerd wordt.

“Dat moet je natuurlijk niet doen, het volk raadplegen en dan toch iets anders doen. Het probleem is dat referenda vaak gaan over thema’s die op het federale niveau liggen, kijk maar naar andere landen. Ze gaan dan over ethische kwesties, of institutionele, of Europa, of het kiessysteem. Allemaal zaken die je op Belgisch niveau moet regelen. Persoonlijk vind ik dat het moet kunnen, en dat de consequentie ook is dat het Vlaamse demografische overwicht dan speelt.” zegt Bart Maddens, politicoloog.

Een oplossing die de burger niet betrekt bij het bestuur, zal de afkeer tegen de politiek alleen maar doen toenemen. Eén voorbeeld: kernenergie. Een kleine partij onderhandelt bij regeringsonderhandelingen en verkrijgt het sluiten van de kerncentrales. Dit niettegenstaande dat slechts een klein percentage van de bevolking dit vraagt. Is dit rekening houden met de bevolking of enkel rekening houden met de wensen van de deelnemende partijen aan een regering.

#Goed Bestuur vraagt de volgende verandering:

Moeten we de mogelijkheid geven aan de burger om zich te verzetten tegen beslissingen van regering of parlement? Moeten we de stemplicht afschaffen of moet de burger ook zijn deel van de verantwoordelijkheid nemen? Moeten we zeker op het laagste niveau het mogelijk zijn om via wijkcomités of belangengroepen inspraak te krijgen in het beleid van de gemeente?

De afstand tussen de hoogste en de laagste regionen wordt zo groot dat er onverschilligheid groeit aan de top en gelatenheid aan de onderkant. Zeker op lokaal niveau moet er terug samengewerkt worden met de burgers. Partijen moeten op lokaal niveau onbelangrijk worden.

Referenda en petities maar wel bindend

Directe democratie is het organiseren van bindende referenda en petities, lokale volksvergaderingen waarmee verplicht rekening gehouden wordt. Maak van referenda en beleidsevaluaties door de burger een standaard proces. Betrek de burger zoveel mogelijk bij het lokaal beleid door referenda: referenda kunnen een goede manier zijn om mensen te betrekken bij het beleid. Burgers zullen hierdoor verplicht worden om deel te nemen aan het beleid. Er kan overwogen worden om niet iedereen te laten deelnemen maar om een panel samen te stellen door loting. Zo’n panel kan dan een meer gefundeerde beslissing voorbereiden, die dan bindend is voor de gemeente.

Wijkcomités

Geef de burger inspraak in het beleid door het oprichten van wijkcomité’s die samengesteld zijn uit vrijwilligers uit die wijk. Wie weet er beter wat er fout in de wijk gaat dan de eigen bewoners? Wijkcomités zijn niet verkozen burgers die zich willen inzetten voor hun wijk. Iedere wijk zou een wijkcomité moeten krijgen aangevuld met een aantal verantwoordelijken van de gemeente, uiteraard over dingen die lokaal beslist kunnen en moeten worden.

Mensen uit de wijk weten het beste wat er voor hen nodig is om het samenleven te optimaliseren: zij kennen de infrastructuur, de mobiliteitsproblemen in hun buurt, problemen met integratie en sociale cohesie. 

Het wijkcomité kan zich ook bezighouden met kinderopvang, huiswerkbegeleiding, studeer- en vergaderplek, wijk of buurtfeest. Dit is zeker een praktische oefening in democratie en participatie. De democratie moet van onder uit opgebouwd worden. Het wijkcomité is een goede politieke leerschool.

Volgende venster op de politiek:

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *