Lokale politiek Anders

Emma vindt dat de lokale politiek anders moet !

#Goed Bestuur vraagt voor meer betrokkenheid van de burgers in de lokale politiek. De democratie moet heropgebouwd worden te beginnen met de gemeente. De burger moet echte inspraak krijgen in de beslissingen.

“In de lokale politiek is ideologie zo goed als onbestaande. Het gaat er om betrokkenheid, en samen problemen oplossen. Zo kunnen lokale besturen een dam opwerpen tegen anti-democratische krachten.”

Gwendolyn Rutten, Burgemeester van Aarschot en oud-partijvoorzitter Open VLD

Hoe is het nu?

In de lokale politiek zou ideologie of de verhaaltjes van de partijen onbestaande moeten zijn. De realiteit is echter anders.Een nieuw decreet zorgt ervoor dat de partijen nu ook op gemeentelijk niveau openlijk hun domme partijspelletjes kunnen spelen. Partijen proberen de gevechten van de Wetstraat over te brengen op de Dorpsstraat.
Het is de dood van de politiek op dit niveau.

Goed Bestuur vraagt de volgende verandering:

Als politici echt iets willen verbeteren aan onze democratie, dan moeten ze vooral in eigen vel snijden. Het partijdenken moet eruit. De burger terug aan het woord en waar kan dat beter dan op het laagste niveau: de gemeente, liefst niet gefusioneerd.

Het is op dit niveau dat de democratie goed moet en kan functioneren, tenminste als we een aantal gewoonten afschaffen en teruggaan naar de essentie: zorgen voor de lokale burgers en lokale middenstand.

Compromis of liever consensus ?

Het beleid is niet meer in het voordeel van de burger, maar voor het imago van de partij. Compromissen leiden dikwijls tot onbegrip bij de bevolking. De enige oplossing is om samen met de burger een nieuwe kijk op de politiek te ontwikkelen. We moeten samen zoeken naar consensus. Via het consensus-principe bereikt men het maximaal haalbare waar iedereen zich nog in kan vinden.

Om de consensus-benadering nog meer te benadrukken zou men kunnen werken met een gulden meerderheid (61,8 %) in plaats van een gewone meerderheid. Consensus zal moeilijker worden maar beslissingen zullen tenminste gedragen worden door een brede basis.

Lokale democratie maar anders

De burgemeester en de schepenen zijn diegenen met het meeste voorkeurstemmen. Door dit systeem moeten er niet langer onderhandelingen gevoerd worden over wie deelneemt aan het bestuur. Dit kan het begin zijn van een consensus-benadering. Het aantal schepenmandaten wordt voor de verkiezingen beslist door het vorige bestuur.

De lijststem moet verdwijnen. De burger wil personen kiezen, geen partijen. Laat enkel lokale partijen toe tot de lijsten en voorzie een lijst onafhankelijken voor wie zich in geen enkele lijst kan vinden. De nationale partijen worden dus direct uitgesloten omdat lokale en nationale politiek totaal verschillende dingen zijn.

Wie verkozen is moet die functie opnemen en verliest daardoor zijn recht op een functie op een ander niveau. Geen cumuls van mandaten.

Een burgemeester die zijn termijn eindigt met schulden mag zich niet meer verkiesbaar stellen want hij is zeker geen goede huisvader die op de kleintjes let.

Omdat in een democratie iedere stem belangrijk is zijn wij voorstander voor het behoud van de opkomstplicht. De vraag kan gesteld worden of niet aanwezigheid moet bestraft worden. De staat mag ook iets eisen van zijn burgers, zij zijn tenslotte de aandeelhouders van het systeem.

Volgende venster op de politiek:

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *