Naar 3 beslissingsniveaus

Thomas vindt dat er teveel politieke niveaus zijn! #Goed Bestuur vraagt om het aantal niveaus waarop beslissingen worden genomen te verminderen tot 3 Belgische niveaus naast het Europese. We moeten ervoor zorgen dat beslissingen op één niveau zitten, dus geen bemoeienis meer van een hoger niveau. We moeten duidelijk afgelijnde verantwoordelijkheden per niveau vaststellen. “De […]

Inkomensongelijkheid

“In een open kenniseconomie met een goede marktwerking is inkomensongelijkheid gestoeld op talent, inspanning en economische verdienste. We zullen dat ideaal nooit volledig bereiken, maar we moeten het wel blijven nastreven. Wie het bestrijdt omwille van egalitarisme, strijdt tegen de mens zelf.” Marc De Vos, (°1970) is licentiaat en doctor in de rechten (UGent), licencié […]

Mensenrechten versus Burgerrechten

“Mensenrechten zijn gelieerd aan het mens-zijn, burgerrechten aan het toebehoren tot een samenleving. Het gros van de rechten uit de sociale zekerheid hebben effectief te maken met het bijdragen aan een samenleving en zijn in die zin een burgerrecht. Toch zijn er tegenwoordig enkele sociale zekerheidsrechten die evolueren tot universele mensenrechten.” Marc De Vos (Gent, 21 […]