Nieuwe oplossingen voor een nieuwe tijd

Nieuwe tijden vereisen nieuwe oplossingen. Om de mensen van het onderwijs te belonen voor hun inspanningen en vooral om nieuwe leerkrachten aan te trekken is vernieuwing nodig. Of deze voorstellen voor de vakbond aanvaardbaar zijn weet ik, maar ik hoop wel dat ook zij zullen begrijpen dat vernieuwing noodzakelijk is.

Twee voorstellen om het beroep aantrekkelijker te maken:

Het 10+1 contract: Het betreft een contract van 10 jaar, dat enkel opzegbaar is in het eerste jaar. Na tien jaar eindigt het contract met dien verstande dat de werkzaamheden van de werknemer eindigen. De werknemer wordt nog een jaar doorbetaald, een sabbatjaar voor iedereen die 10 jaar gewerkt heeft. Een jaar tijd om te herbronnen (goed voor de gezondheid) of om te herscholen (goed voor de toekomst). Ook is er geen verplichting tot het opnieuw aanwerven van deze medewerker. Uiteraard zou dit soort enkel van toepassing zijn op nieuwe contracten of op verzoek van de medewerker kan zijn contract worden omgezet naar het 10 + 1 contract. Vanaf het begin van het twaalfde jaar kan de persoon naar werkloosheid indien hij geen nieuwe baan kan vinden.
In de praktijk wil dit zeggen dat in de toekomst mensen 40 jaar werken en 4 sabbatjaren hebben. Dit wil dus zeggen een loopbaan van 44 jaar, die allemaal bijdrage aan de sociale zekerheid leveren aangezien het personeelslid in het 11de jaar ook gewoon doorbetaald wordt. De zekerheid van een levenslange job bij de overheid vervalt hiermee. Misschien worden mensen dan meer gemotiveerd.

De 4-dagen week: Kan een kortere werkweek helpen om arbeid en privé meer in evenwicht te brengen? Uit experimenten in verschillende landen blijkt dat mensen die minder werken beter presteren, dat er een hogere tevredenheid is en minder problemen,  minder ziektes voor medewerkers, minder burn-outs hebben. Hieruit volgt een hoger rendement maar vooral gelukkiger mensen.
De 4-dagen week zou zeker in het onderwijs moeten toegepast worden. Ook voor de kinderen kan een kortere week meer rust geven en de mogelijkheid geven om voor hobby’s zoals tekenen, schilderen of  muziek tijd te maken, maar ook voor sport en jeugdbeweging. Om het verlies van één werkdag te compenseren, moet er gezocht worden naar een andere werkindeling en verlofdagen.
Meer lezen over 4-dagen week: https://www.guidodroomt.be/2020/04/22/4-dagen-week/