Samenvatting van de herstructurering

Doel; weg met het Kafkaiaans Instituut

 • Meer efficiëntie door een herstructurering
 • Meer legitimiteit door beslissingen dichter bij de burger te brengen

Herstructureren

 • België onderverdelen in 21 districten die samen het hele grondgebied omvatten
 • Creatie van de wakkere burger of politieke vrijwilliger; wakkere burgers zetelen in het wijkcomité van hun wijk die niet bindend advies geeft
 • De gemeente is het laagst verkozen niveau dat lokale problemen oplost. Geen fusies van gemeenten, maar terugkeer naar de oorspronkelijke gemeenten.
 • Alles wat niet in de gemeente kan opgelost worden moet naar het district niveau
 • Ministeries en gerecht moeten georganiseerd worden per district
 • De functie van provincieraadslid en gewestelijke parlementsleden wordt samengevoegd tot parttime district-parlementsleden
 • Het Vlaams en het Waals parlement worden afgeschaft. 
 • Samenwerkingen tussen districten blijven mogelijk als er een meerderheid van de parlementsleden van de betrokken regio gevonden wordt. 
 • De kandidaten zijn verkozen in dalende volgorde van het aantal behaalde stemmen. 
 • Diegenen die het hoogste aantal stemmen heeft wordt burgemeester
 • Eveneens van toepassing op gouverneur van de districten
 • Om burgers een kans te geven om zich verkiesbaar te stellen zonder bij een partij te horen,  moet er op elke kieslijst ook een ‘lijst Onafhankelijken’ zijn
 • Misschien moeten we zeker op gemeentelijk niveau naar een “gulden meerderheid” voor beslissingen
 • Het geheim maken van alle stemmingen om partijdiscipline te doorbreken
 • Stemplicht is een democratische burgerplicht; niet-stemmers moeten een administatieve boete van 1000 € krijgen.

Brussel, het moeilijk lief

 • Brussel is zowel hoofdstad van België als van Europa; daarvoor is een uitbreiding van Brussel nodig
 • Voeg de Vlaamse en Franstalige rand toe aan Brussel
 • Een referendum in Brussel en in al de toe te voegen gemeenten moet peilen naar de bereidheid van de inwoners tot het vormen van een grote regio met eigen bevoegdheden, een derde Gewest
 • Volledig tweetalig onderwijs georganiseerd door Brussel: 1/3 van de vakken in het Nederlands, 1/3 in het Frans en de rest is een keuze van de school
 • Afschaffen van alle faciliteiten; de beleidstaal is het Nederlands voor de 13 Vlaamse districten, het Frans voor de 6 Waalse districten en tweetaligheid voor Brussels
 • Afschaffen van de ‘Vlaamse Gemeenschap’, de ’Fédération Wallonie-Bruxelles’ en de ‘Franstalige Gemeenschap’ en alle andere niet essentiële samenwerkingen

Burgers betrekken

 • Politici moeten terug respect krijgen voor de burger
 • Alle beslissingen niet volgens een gewone meerderheid gebeuren, maar met de goddelijke of gouden verhouding: de Gulden Meerderheid (61,8 %)
 • Bindend referendum op volksinitiatief
 • App voor de burger om invloed te hebben op besluitvorming
 • Pragmatische oplossingen voor milieu: het organiseren van het vervoer binnen de regio, de urbanisatie van de district (betonstop?) en de aanwezigheid van voldoende natuur in de regio
 • Intercommunales voor alle ‘commons’ worden gecreëerd per district.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *