En wat als we anders naar de inkomsten kijken

‘Jobs, jobs, jobs of 80 % werkzaamheidsgraad, of langdurig zieken moeten terug aan het werk of de pensioenleeftijd moet omhoog.’ Al deze kreten zijn ingegeven door een grote bezorgdheid over de betaalbaarheid van de sociale zekerheid. Iedereen wil het systeem behouden zoals het is, maar dat is op termijn niet houdbaar. Dus moeten we zoeken naar andere oplossingen.

Vooreerst moeten we stoppen met alle inkomsten in één pot te steken en daar nadien telkens weer over te onderhandelen wie hoeveel uit die pot krijgt. Elk ministerie moet zijn een eigen verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor inkomsten via één of andere vorm van belastingen. Dus niet langer putten uit de pot die allang leeg is.

Daarenboven is er steeds discussie dat niet iedereen bijdraagt aan het systeem. Dit is op te lossen door de ontvangsten voor sociaal beleid op een andere manier te innen.
Stel nu dat we de btw-ontvangsten alleen gebruiken voor het sociaal beleid en de sociale bijdrage afschaffen. Zo betaalt iedereen mee voor het sociaal beleid volgens zijn mogelijkheden. Aanpassingen aan het btw-systeem zijn misschien noodzakelijk. Dit zal in ieder geval een heel grote vereenvoudiging zijn van de administratie.

De directe belastingen zullen dan uiteraard naar omhoog moeten, maar wel volgens het principe van directe verantwoordelijkheid per ministerie, district of gemeente. En uiteraard moeten de breedste schouders het meeste bijdragen.

Met het geld van de BTW kunnen we dan een eerlijk sociaal beleid voeren (bv. gewaarborgd inkomen of negatieve inkomstenbelasting) en de armoede aanpakken. Belangrijk hierbij is dat alle diensten (pensioenen, RVA, VDAB, werkloosheidsuitkering, leefloon, OCMW, sociale dienst, enz) in één Sociale dienst worden samengebracht en dit per district. Solidariteit tussen de districten is gemakkelijk te realiseren: BTW wordt federaal geind en terug verdeeld naar de districten volgens inwonersaantallen.

Op deze manier werken is een enorme administratieve vereenvoudiging. Op een loon wordt enkel belasting geïnd, de werkgever betaalt de pensioenrechten van het personeelslid (de tweede pijler).

Lees ook: Budget = directe verantwoordelijkheid uitvoerende macht

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *