Erf- en schenkbelasting

De belasting op erfenis is niet populair: 84% van de Belgen vindt de erfbelasting te hoog. Dit is ten onrechte want erfenisbelasting is één van de meest rechtvaardige belastingen. 

“Op de lange termijn kunnen de erf- en de schenkbelastingen een belangrijk instrument zijn om ongelijkheid te verminderen.” 

Dirk Van de Gaer, Econoom UGent

Wie niet wil dat aristocratische families of de rijke elite hun vermogen en macht generatie op generatie blijven doorgeven, kan niet anders dan ijveren voor hogere tarieven en het sluiten van de achterpoortjes. Een progressieve hervorming van de erfenisbelasting zou een kleine belastingvrije som combineren met progressieve tarieven, een hoog toptarief en het sluiten van achterpoortjes zoals het doorgeven van erfenissen via vennootschappen.

Een hoge erfenisbelasting is rechtvaardig

Het gaat om een inkomen waar de ontvanger niets voor heeft moeten doen. Vermogen is heel ongelijk verdeeld – veel ongelijker dan arbeid – en erfenissen bijgevolg ook. Erfenissen leiden dus tot veel grotere ongelijkheid. Wie rechtvaardigheid nastreeft wil beslist niet dat de elite hun vermogen kan blijven doorgeven aan hun kinderen. 

Tarieven Successierechten 

Ook hier is een grote vereenvoudiging noodzakelijk. Het doel moet zijn herverdelend te zijn. Het is niet belangrijk wie de erflater is, van de erf- en schenkbelasting wordt verwacht dat ze herverdelend is zeker voor de hogere bedragen. De tarieven worden toegepast per netto-verkrijging, zonder opsplitsing tussen roerende en onroerende goederen. Elke erfgenaam betaalt een deel van de erfenisrechten in verhouding tot de ontvangen netto-verkrijging. Het begrip netto-verkrijging betekent dat er al schulden verrekend werden op de bruto-verkrijging.

Tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden zijn er geen successierechten aangezien ze dit patrimonium samen hebben opgebouwd en er dus ook na het overlijden van de partner verder mogen van genieten. Alle andere categorieën: in rechte lijn, tussen broers en zussen, van ooms of tantes en van alle anderen, dus ook vrienden:

  • Tot 75.000 €  – 0 %
  • Van 75.000 tot 150.000 € – 6 %
  • Van 150.000 tot 300.000 € – 12 %
  • Van 300.000 tot 600.000 € – 24 %
  • Van 600.000 tot 1.200.000 € – 48 %
  • Boven 1.200.000 € – 72 %

Dezelfde tarieven zouden geldig moeten zijn op schenkingen tussen levenden. Het doel blijft een herverdeling om de onrechtvaardige ongelijkheid een beetje weg te werken.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *