BTW op energie verlagen?

Weer is de regering bezig met het blussen van branden. Wanneer gaan ze eens de tijd nemen om een aantal belangrijke beslissingen te nemen die breed gedragen worden (dus niet enkel door de regeringspartijen). Gewoon in het voordeel van de bevolking. Moet de BTW verlaagd worden, tijdelijk of moet er iets anders gebeuren? Is het een goed idee om geld aan de privé te geven om sociale woningen te bouwen? Wat moet de staat wel of niet doen?

Is het marktdenken doorgeslagen? Jazeker. Zal de overheid het beter doen? Nee. Zodra de pandemie is bedwongen, dringt een breed debat over de kerntaken van de overheid zich op. Binnen de verschillende regeringen, maar liefst ook daarbuiten.”

Wim Verhoeven, hoofdredacteur Trends.

Tijd voor een grondige debatten

Een aantal partijen willen meer staat, anderen willen minder. Er lijkt ook een verschil te bestaan tussen het zuiden en het noorden. Hoe moet het verder? Moeten we eerst een debat over de kerntaken beginnen of moeten we eerst werken aan de staatshervorming? Of misschien moeten we eerst de belastingen hervormen? Welke zijn de basisbehoeften van een mens? Moet de staat zich beperken tot die basisbehoeften? Moet de overheid aandeelhouder zijn in bedrijven? Moeten intercommunales winst uitkeren? Zorgen privébedrijven voor een betere dienstverlening en een lagere kost? Moet politiek functioneren zoals een bedrijf?

Het is de hoogste tijd voor de politiek om zich terug bezig te houden met de wensen, de behoeften en de dromen van de mensen. Beslissingen moeten in het voordeel van de meeste mensen zijn. Een gewone meerderheid volstaat niet om het vertrouwen van de bevolking terug te krijgen. Een heel grote inspanning zal nodig zijn en vooral het weggooien van de partijlijstjes. Stap eens over uw schaduw en neem een nieuwe start. Er zijn verschillende grote debatten nodig.

Debat over kerntaken

“Willen we een ik-gerichte maatschappij gestoeld op het recht van de sterkste, bezit en geregeld door koude selectieve rechten waarin repressie en sociale ongelijkheid zegevieren of kiezen we voor een warme, solidaire maatschappij zonder armoede en waar iedereen zich kan ontplooien naar zijn mogelijkheden, zonder onderscheid in afkomst of gender?”
MO – 28 juli 2021 – Myriam Joos

Wat behoort tot de kerntaken van de politiek? Moet de staat zich gedragen als een bedrijf? Welke diensten verwachten de burgers als dienstverlening van de staat?
Voor wat de basisdienstverlening betreft moet er een duidelijke keuze gemaakt worden welke diensten basisdienstverlening zijn en dus niet mogen uitbesteed worden aan de privé, ook niet gedeeltelijk of samen. Infrastructuur, gezondheid, onderwijs en openbaar vervoer zijn de belangrijkste. Wat met post, telecom, energie? Welke diensten worden aangeboden via intercommunales?
Meer hierover volgende week: Centenrechten of Mensenrechten?

Debat over de staatshervorming

Dit land is op, maar wie heeft het medicijn?”

Herman Matthijs (UGent, VUB) in Knack, 22/06/20

Als we naar een nieuwe structuur voor ons land willen, één die beter beantwoord aan de verwachtingen van de bevolking, dan zullen we moeten zoeken naar eenvoud en duidelijkheid. Politici moeten minder zichtbaar aanwezig zijn in de media (teveel ministers en staatssecretarissen). Er moet vooral minder gepolariseerd worden door de partijen. We kunnen zeker ideeën halen uit het Zwitserse politieke systeem, maar moeten dat niet gewoon overnemen. We moeten zoeken naar oplossingen voor de democratie. De politiek moet terug dichter bij de bevolking. Politici moeten terug respect krijgen voor de burger en omgekeerd. Daarom moeten beslissingen dichter bij de mensen gebracht worden en moet er komaf worden gemaakt met ingewikkelde beslissingsstructuren en verdeling van verantwoordelijkheden.
Hierover heb ik vroeger geschreven:

Debat over de hervorming van de belastingen

We kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde ideeën als die waarmee we ze gecreëerd hebben.”

Albert Einstein, Duits-Zwitsers-Amerikaanse theoretisch natuurkundige.

Er moet zeker iets gebeuren met de belastingen, vooral een grondige vereenvoudiging dringt zich op. Het politieke debat illustreert dat er nogal wat onvrede is in de mate dat de tarieven in de Belgische personenbelasting zo snel en fors stijgen bij redelijke beperkte lonen.
Als de regering richting een nieuwe taxshift wil werken, weet ze wat haar te doen staat. Wijlen Albert Tiberghien, een van de grondleggers van de belastingwetenschappen in België, vatte het goed samen: “Btw is de belasting van de toekomst. Transparant en gemakkelijk te innen.”
Meer hierover; https://www.guidodroomt.be/2021/12/21/belasting-op-consumptie-of-den-btw/

Op de vraag of de BTW op energie moet verlaagt worden, moet het antwoord gezocht worden in het debat over de kerntaken. Wanneer energie voor de mensen een basisdienst is dan moet de BTW naar 6%.